Aktuella vädervarningar i Örebro länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Har du hobbyhöns, burfåglar eller fjäderfän?

Fyra hönor

För att skydda svenska fågelbesättningar har Jordbruksverket beslutat att höja skyddsnivån från nivå 1 till nivå 2 i flera län. I Örebro län gäller nu skyddsnivå 2.

 

Vårvintern 2021 medförde Sveriges största utbrott av fågelinfluensa någonsin, och smittläget har inte återgått till det normala. Under sommaren och hösten har fall av fågelinfluensa rapporterats från flera europeiska länder. Därtill har den smittsamma "newcastlesjukan" drabbat en besättning i Örebro län. I och med att flyttfågelströmmarna ökar stiger risken för smitta ytterligare.

Om skyddsnivåer

Skyddsnivå 2

Skyddsnivå 2 innebär att alla fjäderfän ska hållas inomhus. Detta för att undvika kontakt mellan fjäderfä och vilda fåglar. Om du inte kan hålla fjäderfäna inomhus eller om de utsätts för onödigt lidande kan du inhägna ankor, gäss och strutsfåglar utomhus. Du behöver dock ge foder och dricksvatten inomhus eller under ett skydd utomhus. Det är också viktigt med utökad övervakning av hälsoläget för att tidigt upptäcka misstänkta fall av fågelinfluensa.

Du ska även hålla andra fåglar i fångenskap inhägnade. Till detta räknas exempelvis hobbyflockar, alltså sällskapsfåglar som papegojor eller fåglar vars ägg och kött enbart används i ditt eget hushåll. Du behöver även här ge foder och dricksvatten inomhus eller under ett skydd utomhus.

Alla djurägare i landet uppmanas att vara uppmärksamma och ta kontakt med veterinär om fjäderfän visar ökad dödlighet, förändringar i foder- och vattenkonsumtion, sänkning i äggproduktion eller nedsatt allmäntillstånd.

Vi är också tacksamma om allmänheten rapporterar in fynd av döda vilda fåglar till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA). På så sätt kan ökad dödlighet upptäckas och genom provtagning kan vi få reda på om viruset finns hos vilda fåglar i ett visst område.

Allmänna hygienregler

  • Gör miljön i närheten av fjäderfäna oattraktiv för vilda fåglar. Detta genom att exempelvis minimera foderspill och annat som kan attrahera vilda fåglar.
  • Se till att endast de som sköter tamfåglarna har tillträde till djurutrymmena.
  • Håll rent runt hus och inhägnader.
  • Var noga med hygienrutiner som att tvätta händerna och byta skor.
  • Vidta lämpliga åtgärder som minimerar förekomst av gnagare och andra skadedjur.

Fågelinfluensa av typen H5N8 som nu förekommer i Europa har hittills inte orsakat sjukdom hos människa.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Stortorget 22

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss