Aktuella varningsmeddelanden i Örebro länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Undvik smuggelhundsfällan

Tre stycken småhundar hålls upp i en famn

Intresset för att köpa hund har ökat kraftigt under pandemin och antalet svenskfödda valpar motsvarar inte efterfrågan. Obalansen har lett till en ökning av antalet importerade hundar, både via ideella organisationer och illegal handel.

Man drömmer, planerar och får sen äntligen åka och hämta hem den där bedårande lilla valpen. Du som har köpt en hund känner igen känslan och vet att den är svårslagen! Men drömmen om en hund kan sluta i en mardröm, fylld av dyra veterinärräkningar och en avlivad valp. Att mitt i den sorgen dessutom inse att köpet omedvetet bidrog till ett otänkbart lidande för ett ofantligt antal individer är känslor alla borde besparas.

De flesta hundar som förs in i landet illegalt säljs utan eller med förfalskade papper helt öppet via annonser på etablerade försäljningssajter

Den höga ekonomiska vinningen i relation till ett lågt straffvärde har gjort smuggelhundar till en lukrativ bransch och ofta står en organiserad brottslighet bakom. Lidandet för både hundar och hundköpare har blivit ett faktum och inte allt för sällan föds populära raser och blandraser upp under misär i så kallade valpfabriker för att sen importeras till Sverige.

Förmedlarna av smuggelhundar har raffinerat sina sätt att lura blivande valpköpare - Hur vet du om hunden är en smuggelhund?

Inte allt för sällan framkommer vittnesmål om att valpköparna visserligen kände att någonting inte stod rätt till, men att de vid det laget hade blivit känslomässigt fäst vid valpen och bestämde sig för att rädda den undan sina omständigheter. Varningssignaler kan vara att valpen ser mycket yngre ut än de minst 15 veckor som importerade hundar ska vara, är mindre livlig än andra valpar du har träffat, lämnas över på en allmän plats utan möjlighet att se vare sig mamman eller hemmiljön eller levereras med förfalskade papper eller inga alls.

Varför ska man inte köpa smuggelhund?

  • Alla köp göder en industri som utsätter ett stort antal hundar för ett ofantligt lidande.
  • Valparna föds upp och smugglas till Sverige under fruktansvärda förhållanden vilken kan leda till en djup rädsla för människor.
  • Valparna har många gånger tagits från sin mamma för tidigt och innan de har hunnit socialiserats. Det kan på sikt till exempel leda till problembeteenden som rädsla eller aggression.
  • Tikarna, som står bakom alla dessa valpar lämnas kvar i misären och avlas på hårt. Inte allt för sällan via tvångsparningar tills de anses obrukbara.
  • Valparna riskerar att bära på smittsamma sjukdomar som kan drabba både människor och djur. I värsta fall kan familj, vänner och djurhälsopersonal utsättas för livsfara om det visar sig att valpen exempelvis bär på den dödliga sjukdomen rabies.
  • Valparna är många gånger ovaccinerade och riskerar att bära på sjukdomar som kräver omfattande behandlingar. Det kan innebära dyra veterinärkostnader och i värsta fall går valpens liv inte att rädda.

Hjälp oss hjälpa framtidens offer för smuggelhundsindustrin genom att ta kontroll över ditt hundköp!

Läs mer på Jordbruksverkets webbplats om hur du skaffar hund på ett tryggt sätt Länk till annan webbplats.

Misstänker du hundsmuggling eller har frågor om hundköp?

Gör en anmälan till länsstyrelsen i länet där du ska köpa valpen om du misstänker försäljning av valpar som hålls i en dålig miljö eller behandlas illa.

Kontakta Jordbruksverket för anmälan vid misstanke om djursmuggling, frågor gällande hundregistret och andra relaterade frågor.
Telefon: 036-15 50 00 eller e-post: jordbruksverket@jordbruksverket.se

Kontakta Tullverket på 90114 vid misstanke om djursmuggling, innan djuren kommer in i Sverige och meddela plats och ankomsttid.

Svenska Kennelklubben: Skriv till kopahund@skk.se för råd om hundköp.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss