Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Vi behöver hjälpas åt att hålla afrikansk svinpest borta

I Europa finns ASF i Estland, Lettland, Litauen, Polen, Ungern, Rumänien, Tjeckien, Ryssland, Moldavien, Ukraina, Vitryssland, Belgien och Italien.

Afrikansk svinpest (ASF) sprids just nu i Europa. Sjukdomen, som är en epizooti, drabbar vildsvin och tamsvin och medför stort lidande för djur som insjuknar och mycket stora ekonomiska förluster för samhället. Vi människor spelar en stor roll i spridningen genom att vi tar med oss till exempel gris-, fläsk- och vildsvinsprodukter från smittade områden.

Viruset som orsakar sjukdomen kan också spridas via direktkontakt mellan tamgrisar och vildsvin, kroppsdelar från smittade djur i foder, matavfall, kläder, utrustning, fordon och annat som inte är ordentligt rengjort efter vistelse i områden där sjukdomen finns. Läs om hur du förhindrar smittspridning här under vanliga frågor och svar! Där finner du även viktiga telefonnummer som du kan ringa om du hittar ett självdött vildsvin eller hittar rester av djurkroppar i importerat foder som inte kan uteslutas vara från vildsvin. 

ASF är ett gränsöverskridande problem eftersom det följer med människor, djur och livsmedel över gränser. Därför behöver vi alla hjälpas åt att förhindra att vi tar med oss sjukdomen hem.

Din grishållning ska registreras

Du som har grisar måste registrera dem hos Jordbruksverket. Detta gäller även hobbygrisar eller minigris. När du har registrerat dig får du ett produktionsplatsnummer. Din registrering är viktig för att myndigheterna vid behov ska kunna spåra smitta och vidta motåtgärder eller förebyggande åtgärder.

Vanliga frågor och svar

 

Precis som för alla virus kan smittspridning ske via direktkontakt mellan djur, i det här fallet mellan tamgrisar, mellan vildsvin och mellan tamgrisar och vildsvin. Smittan sprids även genom indirekt överföring via blod och andra kroppsvätskor från smittade djur med till exempel personer, transportbilar och redskap.

Smittspridning kan också ske via gris-, fläsk- och vildsvinsprodukter från smittade områden. Viruset kan överleva flera år i kylt eller fryst kött och i många rökta eller saltade produkter.

Källa: Jordbruksverket, Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), Livsmedelsverket

Att tänka på när du besökt länder med ASF

 • Ta inte med kött eller köttprodukter av tamgris eller vildsvin från länder där svinpest förekommer.
 • Besök inte svenska grisbesättningar inom 48 timmar efter jaktresa eller besök i utländska grisbesättningar.
 • Reser du med hund? Tvätta/bada hunden innan hemresa. Tvätta dina kläder, skor och utrustning till hunden.

Vid utfodring

 • Mata inte grisar med matrester.
 • Kontakta Jordbruksverket om du köpt grovfoder eller halm från ett land där ASF förekommer och hittar rester av djurkroppar i fodret som inte kan uteslutas vara från vildsvin. Kontakt: Jordbruksverket, enheten för CITES, foder och djurprodukter. Ring Jordbruksverkets växel 036-15 50 00 eller mejla till foderdjurprodukter@Jordbruksverket.se.

Du kan läsa mer om foderinförsel på Jordbruksverkets webbplats.

Ta hand om dina matrester

 • Släng eller lämna inte matavfall i naturen eller vid rastplatser utmed vägar.
 • Kompostera alltid matavfall i sluten behållare.

Hygien

 • Använd gårdens egna skyddskläder vid djurkontakt i Sverige.

Vid fynd av självdöda djur

 • Anmäl till Statens veterinärmedicinska anstalt på telefonnummer 018-67 40 00 om du hittar ett självdött vildsvin.

Källa: Jordbruksverket, SVA

 • Gör rent din jaktutrustning, dina jaktkläder och stövlar innan du använder dem i Sverige.
 • Tvätta pälsen på din jakthund innan du åker hem.
 • Tänk på att obehandlade jakttroféer kan innebära en smittrisk.
 • Besök inte svenska grisbesättningar inom 48 timmar efter jaktresa eller besök i utländska grisbesättningar.
 • Anmäl fynd av självdöda vildsvin till Statens veterinärmedicinska anstalt genom att ringa 018-67 40 00 eller via formuläret på deras webbplats.

Källa: Jordbruksverket, SVA, Naturvårdsverket

Symtombilden kan variera och det kan vara endast ett djur som är drabbat till en början. Exempel på symtom:

 • Dödsfall (även utan andra symtom)
 • Hög feber
 • Förlorad aptit
 • Grisarna ligger gärna ner, ofta tryckta mot varandra
 • Diarré
 • Andningsbesvär
 • Stapplande gång
 • Rödlila missfärgning av huden
 • Dräktiga suggor kan kasta eller föda döda eller missbildade smågrisar
  Det tar vanligtvis tre till åtta dagar från det att djuren smittats av afrikansk svinpest till att de visar sjukdomstecken. Dödligheten är hög hos smittade djur. Sjukdomen kan sprida sig långsamt i besättningen. Enstaka djur kan också dö mycket snabbt, utan att man hinner se några sjukdomstecken.

Källa: SVA

Kontakta omedelbart veterinär.

Nej. Men genom oaktsamhet bidrar vi till att sprida smittan mellan djuren.

Länsstyrelsen informerar om aktuella smittskyddsfrågor och ger stöd i smittskyddsfrågor till länets veterinärer och djurhållare. Vi arbetar för att afrikansk svinpest inte ska nå vårt land och vårt län. Om sjukdomen skulle drabba länet blir det vår roll att bekämpa utbrottet.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss