Aktuella varningsmeddelanden i Örebro länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Smittläge för anmälningspliktiga sjukdomar: virusabort (EHV-1), kvarka och hästinfluensa

Under början av 2022 har fall av EHV-1 hos häst konstaterats i Västmanlands län. Under januari 2022 har det konstaterats EHV-1, hästinfluensa och kvarka i olika platser i Sverige. Inga konstaterade fall av sjukdomarna har rapporterats i Örebro län sedan årsskiftet 2021/2022.

Virusabort (EHV-1)

Virusabort (EHV-1) är ett herpesvirus som kan ge neurologiska skador där hästarna ibland drabbas av förlamningar. Viruset kan också ge enbart förkylningssymtom eller orsaka kastning (spontan abort). Det finns vaccin mot luftvägs- och abortformen, men inte mot den neurologiska formen. EHV-1 är anmälningspliktig.

Ett allvarligt utbrott med EHV-1 förekom på en stor hopptävling 2021 i Valencia, Spanien. På tävlingen deltog även ett hundratal svenska hästar. Några av dem blev sjuka på plats. Inga fall med neurologiska symtom sågs i Sverige under första halvåret 2021. Vid den neurologiska formen varierar det från milda symtom till allvarlig sjukdom med vinglig gång och förlamning. De ston som drabbas av virusabort visar sällan andra symtom än kastningen (aborten). Kastningen sker vanligen i senare delen av dräktigheten.

Hästinfluensa och kvarka

Flera fall av hästinfluensa har nyligen rapporterats i Sverige. I Storbritannien och på andra håll i Europa pågår utbrott av hästinfluensa. Varje vecka kommer det hästtransporter till Sverige från drabbade områden. Flera av de drabbade hästarna har kommit med samtransporter från Irland. Även fall av kvarka har rapporterats.

Sjukdomarna är anmälningspliktiga. Det är veterinärer som anmäler sjukdomarna till Länsstyrelsen. Mer information om sjukdomarna finns på SVA:s webbplats.

Hur smittar luftvägsburna smittämnen?

Virusabort, hästinfluensa och kvarka orsakas av luftvägsburna smittämnen och smittar främst via direktkontakt med sjuka individer genom att hästar nosar på varandra eller nyser ut droppar i luften. Virus kan även spridas från hästar innan de uppvisar sjukdomssymptom. Smittan kan även ske indirekt via händer, kläder, skor, inredning och utrustning.

Tips för att undvika smitta hos häst hittar du här

Vanliga frågor och svar

 

Symtomen är förkylningssymtom, tillsynes frisk häst som aborterar sitt föl eller neurologiska symtom. Utförligare information finner du på Statens veterinärmedicinska anstalts (SVA) webbplats. Länk finns i slutet av artikeln.

Virusabort är ett luftvägsburet virus som främst smittar via direktkontakt med sjuka individer genom att hästar nosar på varandra eller nyser ut droppar i luften. Virus kan spridas från hästar innan de uppvisar sjukdomssymptom. Smittan kan även ske indirekt via händer, kläder, skor, inredning och utrustning.

Ja. Hästar kan få flera olika symtombilder av samma EHV1-virus.

Avskilj hästen från övriga hästar. Var noga med att bryta smittvägar. Det vill säga att inte sprida smittan via kläder eller föremål när du går mellan eventuellt smittad och frisk häst. Kontrollera temperaturen dagligen i en vecka.

Låt dem inte träffa hästar från andra stall. Även en frisk häst kan smitta. Tänk på att bryta smittvägar. Råd hittar du under angivna länkar.

Kontakta veterinär. Förhindra smittspridning.

Den neurologiska formen är anmälningspliktig redan vid misstanke medan abortformen är anmälningspliktig först vid konstaterat fall. Veterinärer anmäler till Länsstyrelsens länsveterinär. Det är bara det första fallet (indexfallet) i ett stall som anmäls till Länsstyrelsen. Det vill säga om fler hästar i ett stall insjuknar så rapporteras det inte in.

Varje klubb bestämmer själva om de ska genomföra tävlingar. Läs mer om smittskydd vid tävlingar hos Svenska ridsportförbundet under angiven länk.

Länsstyrelsen informerar vidare till länets veterinärer, angränsande län, travsporten och SVA. Länsveterinären ger stöd i smittskyddsfrågor till länets veterinärer.

Nej.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss