Loppis i sommar? Se till att den är smittsäker

En skylt med en pil och texten Loppis. Skylten står lutad mot en faluröd vägg utomhus i sommargrönska.

Du som ska ordna loppis är ansvarig för att göra den smittsäker enligt den tillfälliga covid-19-lagen. Foto: Mostphotos.

Du som anordnar en loppmarknad måste följa den tillfälliga covid-19-lagen för en smittsäker loppmarknad.

Det här gäller för loppmarknad utomhus

Som ansvarig är du skyldig att:

 • informera besökarna om hur smittspridning kan undvikas
 • erbjuda besökarna möjlighet till handtvätt med tvål och vatten eller erbjuda handdesinfektion
 • utforma gångar mellan försäljningsplatser så att trängsel undviks
 • dokumentera smittskyddsåtgärder och se till att de följs
 • utforma verksamhetslokaler samt områden och utrymmen utomhus som den som bedriver verksamheten disponerar, på ett sådant sätt att trängsel undviks och att kunder och andra besökare kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra. Utforma gångarna mellan försäljningsplatserna så att trängsel undviks.

Var uppmärksam på förändringar inom lagstiftningen som kan innebära förändringar för evenemanget.

Tips för att undvika trängsel

 1. Tilldela försäljarna en anvisad plats, med minst två meters avstånd i sidled och bakåt. I gångarna bör avståndet vara längre än 2 meter.
 2. Låt marknaden pågå under flera dagar.
 3. Informera besökare om att handla ensamma om de inte handlar med personer som har behov av stöd eller barn.
 4. Anvisa i vilken riktning besökare bör förflytta sig.
 5. Personer på plats vägleder besökare för att det ska vara en jämn genomströmning och förhindra folksamlingar.

Om loppmarknad anordnas inomhus

Om loppmarknaden äger rum inomhus, till exempel i en loge, är du förutom ovanstående även skyldig att:

 • beräkna det maximala antalet besökare som samtidigt får vistas på loppmarknaden. Varje besökare ska kunna disponera 10 kvm av den tillgängliga ytan. Det innebär bland annat att anvisad plats för försäljarna ska räknas bort från den totala ytan
 • skriftligt dokumentera maxantalet och hur du har beräknat det
 • tydligt informera besökare om maxantalet, även för varje avgränsat utrymme i verksamhetslokaler inomhus där människor uppehåller sig
 • säkerställa att maxantalet inte överskrids
 • utforma in- och utpassage till verksamhetslokaler samt områden och utrymmen inomhus som den som bedriver verksamheten disponerar, på ett sådant sätt att trängsel undviks. Utforma gångarna mellan försäljningsplatserna så att trängsel undviks.

Ovanstående åtgärder ska göras för varje avgränsat utrymme.

På Länsstyrelsens och på Folkhälsomyndighetens webbplatser hittar du aktuell information om den tillfälliga covid-19-lagen och allmänna råd och rekommendationer under corona-pandemin.

Ytterligare information om lagstiftningen kring loppmarknader och andra marknader

Loppmarknader och marknader motsvarande evenemang ses oftast som offentliga tillställningar och kräver därmed tillstånd av Polisen för att anordnas. För loppmarknader och marknader gäller enligt den tillfälliga covid-19-lagen i stort sätt samma begränsningar som för handelsplatser.

En byloppis kan ses som en offentlig tillställning men mer fasta loppisar av butikskaraktär betraktas i huvudregel som en handelsplats.

Fasta butiker så som second hand-butiker och antik- och kuriosabodar ses som handelsplatser. Det gäller även säsongsöppna butiker.

En stadigvarande auktion ses i huvudregel som en handelsplats medan en tillfällig gårdsauktion kan ses som en offentlig tillställning.

Kontakta Polisen vid frågor om tillståndsansökan.

Kontakt

Tillsyn av pandemilagen

Telefontid vardagar klockan 9–15, lunchstängt 12–13

Carina Regborn

Tillsynssamordnare covid-19-lagen

Jens Eriksson

Tillsynssamordnare covid-19-lagen