Illustration, hus med solceller på taket

Stöd till solceller

Vill du installera solceller? Du kan ansöka om statligt stöd för investeringen.

Det finns ett statligt stöd för installation av alla typer av solcellssystem som ansluts till elnätet. Stödet kan sökas av alla typer av aktörer som företag, offentliga organisationer och privatpersoner. För att få stöd för arbetskostnaden måste den som utför arbetet vara godkänd för F-skatt.

Länsstyrelserna har många ansökningar i kö och kan bara fatta beslut när det finns pengar. Länsstyrelsen får pengar av Energimyndigheten i portioner under året.

På Energimyndighetens webbplats finns mer information om stödet.

Vägledning om solceller finns på Solelportalen hos Energimyndighetenlänk till annan webbplats

Viktig information om stödet

De pengar som länsstyrelserna har till stödet i dagsläget får vi använda till att besluta i nya ansökningar som har kommit in senast den 30 november 2019.

Det är många ansökningar i kön och den fylls på hela tiden. I början av maj 2020 är det totalt i landet 18 000 ansökningar i kön.

Bedömningen är att det senare under året kommer att finnas pengar till de ansökningar som lämnades till Länsstyrelsen under 2019. Hur det blir för de ansökningar som kommit in under 2020 kan vi ännu inte uttala oss om.

Vi uppdaterar texten här på webben när vi har mer information.

Vilken stödnivå gäller?

Från den 8 maj 2019 är det högsta stödet som kan ges 20 procent av investeringskostnaden. Den nivån gäller för alla som får ett beslut i ett nytt ärende från och med den 8 maj 2019, oavsett när ansökningen kom in.

Har du fått stöd beviljat före 8 maj 2019?

Du som fått beslut om stöd före 8 maj 2019 kommer inte att påverkas av att stödnivån sänktes då. Om du utför åtgärderna enligt villkoren i ditt beslut om stöd betalas pengarna ut som planerat.

Har du redan fått stödet utbetalat?

Tidigare skulle den som tog emot stödet lämna uppgifter om årlig elproduktion till Länsstyrelsen. Det kravet togs bort 1 januari 2019. Du behöver alltså inte längre rapportera några uppgifter.

Detaljerad information med frågor och svar om investeringsstödet finns hos Energimyndighetenlänk till annan webbplats

Texten uppdateras. Senast uppdaterad 2020-05-07

Ansök om stöd

Företag som ansöker om stöd måste ansöka innan projektet påbörjas. För övriga sökanden gäller att ansökan om stöd ska ha kommit in inom sex månader från att projektet påbörjades.

Länsstyrelsen ansvarar för handläggningen och beslutar om stöd.

Du ansöker om stöd via Boverkets e-tjänster. För organisationer och företag finns möjligheten att registrera en fullmakt hos Boverket.

Fullmaktsblankett för organisationer och företag finns att ladda ner hos Boverketlänk till annan webbplats

Du kan även ansöka genom att fylla i ansökningsblanketten som du hittar på Energimyndighetens webbplats. Skriv ut, skriv under och skicka in den till Länsstyrelsen i det län där fastigheten ligger.

Du kan behöva bygglov

Det kan krävas bygglov för att få uppföra vissa solcellsanläggningar, kontakta kommunens byggnadsnämnd för att få hjälp med bedömningen om din anläggning behöver ett bygglov.

Vem vänder jag mig till med frågor om solceller?

Frågor om ansökan

Länsstyrelsen hanterar din ansökan och kan exempelvis ge svar på hur din ansökan ligger till i turordningen för att bli beviljad stöd.

Frågor om teknik, kostnader och bidrag

Kommunernas Energi- och klimatrådgivare svarar på frågor om teknik, kostnader och bidrag.

Frågor om stödet och information om solceller

Energimyndigheten svarar på specifika frågor om föreskrifter och fördelning av medel och tillhandahåller månadsrapporter för solcellsstödet.

Solceller (Energimyndigheten)länk till annan webbplats

Stöd till solceller - så ansöker du om investeringsstöd (Energimyndigheten)länk till annan webbplats

Vägledning om solceller (Energimyndigheten)länk till annan webbplats

Framtidens solel i Östra Sverige (Solturné i Sverige)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt