Hitta på sidan
Hitta på sidan

Lagring av egenproducerad el

Vill du lagra förnybar egenproducerad el? Du kan ansöka om bidrag för det.

Privatpersoner kan ansöka om bidrag för att lagra förnybar egenproducerad el om fastigheten är ansluten till elnätet. Elenergin lagras för användning vid annat tillfälle än produktionstillfället och ökar användningen av förnybar el i den egna fastigheten.

Du kan få stöd för upp till 60 procent av kostnaderna, dock högst 50 000 kronor. För att få stöd för arbetskostnaden måste den som utför arbetet vara godkänd för F-skatt.

Ett annat krav är att arbetena är färdigställda senast den 30 juni 2021. Detta slutdatum bestämdes i juni 2020.

På Energimyndighetens webbplats finns mer information om stödet.

Stöd och bidrag på Energimyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Ansök om stöd

Länsstyrelsen ansvarar för handläggningen och beslutar om stöd. Du ansöker om stödet via Boverkets e-tjänster.

Du kan även ansöka genom att fylla i ansökningsblanketten som du hittar på Energimyndighetens webbplats. Skriv ut, skriv under och skicka in den till länsstyrelsen i det län där fastigheten ligger.

Förändringar från 2021

Regeringen föreslår att bidraget till lagring av egenproducerad el ersätts med ett skatteavdrag från 2021. Skatteavdraget ska kunna användas av privatpersoner som installerar grön teknik. Det föreslås fungera på ett liknande sätt som rot- och rutavdraget så att köparen kan ta del av skattelättnaden direkt.

Den nya skattereduktionen föreslås träda i kraft den 1 januari 2021 och kunna tillämpas på arbete som utförs och betalas efter den 31 december 2020.

Mer om förslaget i pressmeddelandet på regeringens webblänk till annan webbplats

Om förslaget och rot- och rutarbete på Skatteverkets webblänk till annan webbplats

Stödet kan sökas för installationer som påbörjats tidigast den 1 januari 2016 och som slutförs senast den 31 december 2020. Länsstyrelsen beslutar när installationen senast ska vara slutförd.

Vilka åtgärder kan du få bidrag för?

Du kan ansöka om bidrag för:

  • batteri,
  • kablage,
  • kontrollsystem,
  • smarta energihubbar
  • arbete.

Tid för utbetalning av bidrag

En begäran om utbetalning av bidraget ska göras inom sex månader från det att projektet senast ska vara slutfört.

Kontakt

Hitta på sidan