Knuthöjdsmossen

träspång leder över en rödaktig mosse med vattenspegel till vänster

En spångad led tar dig ut på Knuthöjdsmossen. Foto: Kjell Store

Naturreservatet Knuthöjdsmossen och den näraliggande Hammarmossen är båda väldigt speciella myrmarker. De hundratals gölarna gör mossarna till ett paradis för en mängd fåglar. Smålommen har blivit något av Knuthöjdsmossens stora kändis. Men på din vandring längs stigen kan du upptäcka många andra djur och växter. Observera att det råder beträdnadsförbud i delar av reservatet under sommarhalvåret!

Förbjudet att besöka delar av reservatet

Både smålom och många andra fåglar är mycket känsliga för störning under tiden de ruvar på ägg och föder upp sina ungar. Den 6 december 2023 infördes regler för att skydda fågellivet, vilka innebär begränsad tillgänglighet till mossen under perioden 1 april och 1 september. Under denna tid får du bara ta dig ut på mossen via markerad stig, men inte beträda marken utanför eller gå ut på den norra stigslingan (norr om A och B på karta nedan).

Fact sheet with map about the nature reserve Knuthöjdsmossen (pdf) Pdf, 3.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Faktenblatt mit Karte des Naturschutzgebietes Knuthöjdsmossen (pdf) Pdf, 3.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Karta som visar stigarna i området där punkt A och B sitter strax efter början och strax innan slutet på norra stilgslingan

Spår efter inlandsisen

Under mossen finns spår efter den senaste inlandsisen som smälte för ungefär 10 000 år sedan. Ovanpå urberget ligger idag morän. Det är ett osorterat lager av grus, sten och sand som inlandsisen skrapat loss från berget och lämnat efter sig. När isen smälte förde smältvattnet med sig det finare materialet i form av sand och grus i stora isälvar under isen. De minsta kornen, sand och mo, samlades här vid en isälvsmynning som stora sandslätter.

En högmosse på sand

När klimatet blev varmare och fuktigare började kärrväxter och mossor att växa ovanpå sanden. Mossen växte snabbt på höjden och fick formen av en flack kupol, en så kallad högmosse. De hundratals gölarna i dess mitt är flera meter djupa och når ända ner till isälvssanden. Samlingen av gölar som finns på Knuthöjdsmossen och Hammarmossen hör till de mest intressanta i landet. Knuthöjdsmossens högsta delar når idag ungefär 3,5 meter över sanden.

Stora Hälleforsdynen

Innan växter hunnit slå rot och binda isälvssanden, fördes den lätt iväg av starka vindar och bildade sandhögar, så kallade dyner. Stora Hälleforsdynen är områdets största sanddyn. Den är hela tio meter hög. På dynen finns många speciella insekter. På nakna sandytor trivs den mycket sällsynta gråmyran. Här finns även vårsidenbiet, ett gråfärgat bi som bygger sina bon i varma sandsluttningar. När biet svärmar under varma dagar i början av april, ser det nästan ut som om marken rör sig.

Krokiga tallar och köttätande växter

Mellan gölarna på mossen finns torrare och fastare partier. Tallen är det vanligaste trädet, en del har krokiga, vridna stammar. Här finns också många olika sorters risväxter, som odon, dvärgbjörk, kråkbär och skvattram. Förutom en rad olika mossor och lavar kan du vid gölarnas kanter även hitta vitag, dystarr och kallgräs. En lite udda växt är sileshåret. Det är en köttätande växt som fångar insekter, med klibbiga hår som sitter på bladens översida.

Smålommens favoritmosse?

Knuthöjdsmossen är en populär häckningsplats för smålom, eftersom den gärna bygger sina bon vid stranden av småvatten. Har du tur kan du få se ett bo alldeles nära stigen. Smålommen äter gärna fisk men de småvatten den häckar vid är ofta fattiga på fisk. Fåglarna måste därför hämta föda åt sig själva och sina ungar från större sjöar, ibland flera mil från boet. Störst chans att få se smålommar har du under april och maj.

En promenad bland fåglar

En spångad stig löper runt området. De första cirka 400 meterna är extra bred och lämpar sig för såväl barnvagn som rullstol. Storspovens flöjtande ackompanjeras av fiskmåsarnas rop och ljungpiparens vemodiga pipande. Gräsand, knipa, skogssnäppa och enkelbeckasin är andra fåglar som trivs i området. Har du tur kan du även få se skogens konung älgen kliva omkring med sina långa ben på mossen.

Tillgänglighet

Parkeringsplatsen är lätt att åka på med rullstol. Här finns ett rymligt dass som lätt kan nås med rullstol (öppen året runt), informationstavla samt rastbord. Rastbordet är anpassat för 2 rullstolar vid gavlarna och 4-6 personer utmed långsidorna. Eventuellt kan det vara lite besvärligt att nå fram till bordet med rullstol utan hjälp. Från parkeringen löper en spångad stig ut på mossen. De första 400 metrarna är extra bred (1,5 meter) med räcken på båda sidor och är lätt att ta sig fram på även med rullstol. Efter 150 meter finns en plats med bänk och informationsskylt. Längst ut på den breda stigen finns en plattform med 3 sittbänkar. Härifrån fortsätter sedan en enklare spångad stig som främst lämpar sig för gående (dock endast vintertid, beträdnadsförbud råder perioden 1/4-1/9).

Teckentolkad information

Geologiska sevärdigheter i Knuthöjdsmossen

Om tillgängligheten i Knuthöjdsmossen

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

 • förstöra eller skada fasta naturföremål eller ytbildning (t.ex. mark, mosseyta, sanddyn)
 • medvetet störa djurlivet
 • fälla, bryta kvistar eller på annat sätt skada levande eller döda träd
 • fiska
 • tälta
 • göra upp eld
 • cykla eller framföra motordrivet fordon, även terränggående fordon, annat än på vägen fram till anvisad parkeringsplats
 • Det är förbjudet att beträda mark utanför markerade leder mellan den 1 april och 1 september i det området som markeras i beslut 2023-12-05.
 • Det är förbjudet att mellan den 1 april och 1 september beträda den del av leden som i beslutskarta 2023-12-05 är gråmarkerad och går norr om punkterna A och B

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förTillgänglighet Tillgänglighet
 • Ikon förTorrdass Torrdass

Fakta

Kommun: Hällefors

Bildat år: 1973

Areal: 100 hektar

Markägare: Hällefors Tierp skogar AB samt enskilda

Förvaltare: Länsstyrelsen

Reservatsbildare: Länsstyrelsen

Natura 2000: området ingår i EU:s nätverk för skyddad natur, SE0240037 Knuthöjdsmossen

Beslut bildande naturreservatet Knuthöjdsmossen Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Skötselplan naturreservatet Knuthöjdsmossen Pdf, 416.8 kB.

Bevarandeplan för Natura 2000-området SE0240037 Knuthöjdsmossen (skyddadnatur.naturvårdsverket.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hitta hit

Från riksväg 63, åk mot ”Gåsborn-Sävsjön”. Följ vägen rakt fram i 1,7 km, sväng höger vid en liten reservatsskylt, åk 200 m, ta vänster och reservatet nås efter 800 m. Toalett och parkering finns. Koordinater till parkeringen: 59.7876478,14.4804677 (WGS84), 6627876.66,470836.38 (SWEREF99).

NATURliga möjligheter - företagens guide till naturreservaten

 

Symbol vandra grön

Kontakt

Länsstyrelsen i Örebro län

Telefon: 010-224 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss