Fasaskogen – ett kluster av naturreservat

Två personer vandrar på stig i skogen, träd i förgrunden markerad med orange färg. Foto

Stigvandrare i naturreservatet Gällberget. Foto: Elisabeth Karlsson, Länsstyrelsen

I Södra Kilsbergen finns ett stort område med ett vilt och storblockigt landskap. Trakten har i folkmun fått namnet Fasaskogen. Här ligger många naturreservat nära varandra, många sammanbundna av stigar. Här kan du ge dig ut på korta och långa vandringar och upptäck den trolska och vildmarksartade naturen.

Skogshuggarens fasa - mossornas paradis

Det sägs att trakten fick sitt namn av bruksägaren på Ölsboda. Kanske var det de många blocken som satte fart på fantasin och fyllde skogen med både fasor och onda väsen? Eller var det skogshuggarnas strapatser och vedermödor som krävdes för att få ut minsta timmerstock ur skogen? En stor del av skogen är opåverkad av modernt skogsbruk och har tydliga drag av urskogens olikåldrade trädbestånd. I denna skog finns många lavar, mossor, svampar och insekter som är beroende av död och förmultnande ved.

Gott om vandringsmöjligheter

Flera av reservaten i Fasaskogen binds samman av markerade stigar. Här finns goda möjligheter för såväl långa vandringar som kortare utflykter. Kärnområdet i Fasaskogen består av följande naturreservat:

Fjärhanabergen

Gällberget

Jätteberget

Kroksjöskogen

Lövfalla

Örgivsmossen

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Tänk på att det inom naturreservaten råder särskilda regler, så kallade föreskrifter. Dessa föreskrifter varierar från reservat till reservat. Du hittar dem på reservatens webbsidor (se länkar ovan) samt på informationsskyltar i respektive område.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förEldplats Eldplats
  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
  • Ikon förStig Stig

Hitta hit

Kontakt

Länsstyrelsen i Örebro län

Telefon: 010-224 80 00