Aktuella varningsmeddelanden i Örebro länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Löa hytta, såg och kvarn

Löa hytta

Löa ligger vid sundet mellan Sörsjön och Norrsjön. Här har järnframställning pågått sedan 1400-talet. Hyttan var i drift fram till 1907. Än i dag ägs hyttan av byborna. Här finns även en välbevarad såg och kvarn.

500 år av järnframställning

Under tidigt 1400-tal startade bönderna i Löa tackjärnsblåsning. Den förindustriella järnproduktionen har varit den ekonomiska basen för människorna här ända fram till hyttans nedläggning 1907. De nödvändiga naturförutsättningarna för driften fanns nära till hands – vattenkraft i Kölsjöån, malm från Blanka och Stråssa gruvor och god tillgång till kolningsved i den omgivande skogen.

Ett av Sveriges kvarvarande hyttlag

Hyttan drevs av ett hyttlag, ett kooperativt lag av fria småföretagare. Laget bestod av bergsmän som hade andelar i hytta och masugn. Den som ägde ett bergsmanshemman hade automatiskt del i hyttan. Andelarna stod i proportion till hemmanets skogsinnehav och var direkt kopplade till skyldigheter och rättigheter. Masugnen ägdes och underhölls samfällt. Själva ”tändningen”, påblåsningen, av hyttan gjordes gemensamt, medan smältningen av den egna malmen sköttes enskilt. Unikt för Löa hytta är att hyttlaget aldrig har upplösts. Det är ett av Sveriges kvarvarande hyttlag och många Löabor är fortfarande delägare i hyttan.

Kvarn och såg

I Löa finns också en såg och en kvarn. Dessutom fanns tidigare ett tegelbruk i byn. Kvarnen byggdes 1853. Trots ombyggnader och moderniseringar är den välbevarad med intakt maskineri och kvarnkammare med titthål i dörren. Det är inte känt när Löa fick sin första sågbyggnad, men en bysåg fanns åtminstone från 1840. Sågdriften upphörde 1959 och sågbyggnaden är idag restaurerad.

Lång tradition av kooperativt ägande

Löa hytta har särskilt värde genom att bebyggelsen speglar den långa traditionen av kooperativt ägande. Hyttan, kvarnen och sågen representerar denna bys kollektiva lösningar av gemensamma angelägenheter. Byggnaderna i sig är dessutom goda representanter för de olika byggnadstyper och tidsåldrar de företräder.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Löa hytta, såg och kvarn är skyddade som byggnadsminne.

Skyddad år: 1970 (hyttan), 2003 (såg och kvarn).

Ägare: Löa hyttelag med flera.

Fornlämning:
Vid Löa hytta finns även flera fornlämningar och de skyddas av kulturmiljölagen (1988:950). Det är enligt denna lag förbjudet att ändra eller skada en fornlämning.

Fornlämningsnr: Hytt- och hammarområde L1981:8668 (Ramsberg 125:1) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Hyttlämning L1981:9014 (Ramsberg 197:1) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ristning L1979:1348 (Ramsberg 456) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Kvarn L1979:1328 (Ramsberg 451) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Löa hytta, såg 
och kvarn i 
Riksantikvarieämbetets 
bebyggelseregister Länk till annan webbplats.

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss