Friluftsliv

Länet ska ha ett rikt friluftsliv och naturen ska vara tillgänglig för alla. Här hittar du information om möjligheterna till friluftsliv, hur du hittar besöksmål och allemansrätten.

Länsstyrelsen arbetar för att utveckla friluftslivet i länet och göra natur- och kulturmiljöer tillgängliga för alla.

Luften är fri – Friluftslivets år 2021

Det här är året för dig som kanske inte har upptäckt friluftsliv än, eller som är nyfiken på att testa att göra någonting nytt i naturen. Få tips och hitta friluftslivsaktiviteter nära dig på webbplatsen:

Luften är fri Länk till annan webbplats.

Luften är fri - Friluftslivets år handlar om att få fler människor att vara ute i naturen och prova friluftsliv. Syftet är också att öka medvetenheten om friluftslivets värden och allemansrätten. Projektet leds av Svenskt Friluftsliv med stöd av Naturvårdsverket. Länsstyrelsen deltar i projektet på flera olika sätt, bland annat genom att samverka med aktörer i länet.

Landshövding Maria Larsson kommer under året besöka länets tolv kommuner för att slå ett slag för friluftslivets möjligheter. Det är en del i en nationell landshövdingestafett som genomförs under Friluftslivets år 2021.

Daum, kommun, aktivitet och tema:

 • 17 mars, Ljusnarsberg, Nittälvsdalen, snöskovandring
 • 22 mars, Degerfors, Fasaskogen, isfiske
 • 30 mars, Kumla, Kvarntorp, geocaching
 • 28 april, OBS! Inställt Örebro, Hjälmaren, fågelskådning
 • 20 maj, Laxå, Tiveden, skogsbad och stiglös vandring
 • 8 juni, Hällefors, Björskogsnäs, picknick
 • 1 juli, Lekeberg, Sixtorp, "vatten om natten"
 • 24 augusti, Askersund, Vättern, segling
 • 17 september, Lindesberg, Kloten, Bergslagsleden
 • 1 oktober, Örebro, Hjälmaren, fågelskådning
 • 22 oktober, Nora, Kottaberget, cykling
 • 26 november, Hallsberg, orientering
 • 2 december, Karlskoga, dialog/planera för friluftsliv

Kontakta Daniel Gustafson, Daniel.Gustafson@lansstyrelsen.se, 010-224 87 53, vid frågor om respektive aktivitet och satsningen Friluftslivets år.

Friluftslivet i Örebro län

I Örebro län finns goda förutsättningar för ett rikt friluftsliv. Här finns de flesta av Sveriges naturtyper på en liten yta. Från Bergslagens och Kilsbergens storslagna vildmark och milsvida utsikter, via Närkeslättens odlingslandskap med myllrande fågelsjöar och historiska ekhagar, till Vätterns unika insjöskärgård. I Örebro län finns i dag drygt 280 naturreservat och två nationalparker. Vi har också ett rikt kulturlandskap, fullt av spår och lämningar som berättar människans historia från forntid till nutid. Genom hela länet sträcker sig den 28 mil långa Bergslagsleden. Du hittar även många fina friluftsområden i länets kommuner.

Hitta ut i naturen

I länet finns det många natur- och kulturmiljöer som är värda ett besök. Du hittar naturreservat och många andra natur- och kulturmiljöer under Besöksmål. Här kan du söka och filtrera för att hitta områden som passar just dig.

Utbildning om den svenska naturen

Vill du lära dig mer om naturen eller testa dina befintliga kuskaper? Den dititala utbildningen Naturkunnig.se erbjuder en kostnadsfri introduktion till svensk natur. Kursprojektet är ett test som genomförs i bland annat Örebro län under våren och sommaren 2021.

Naturkunnig.se Länk till annan webbplats.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

Inte störa och inte förstöra är huvudregeln i allemansrätten. Den ger oss möjlighet att vara i naturen och utöva friluftsliv. Men vi behöver också visa hänsyn – till naturen och växt- och djurlivet likväl som till markägaren och andra besökare.

Allemansrätten ger dig möjlighet att tillfälligt och hänsynsfullt vara på någon annans mark utan att fråga om lov. Du kan njuta av en promenad, ströva, paddla, slå upp ett tält, plocka bär eller sitta på en sten i skogen. Men det är frihet under ansvar som gäller. Det är din skyldighet att ta reda på vad allemansrätten innebär.

Läs mer på Naturvårdsverkets webbplats om vad som gäller vid olika aktiviteter Länk till annan webbplats.

Skyddade områden har fler regler

I naturreservat, nationalparker och andra skyddade områden gäller särskilda regler eller föreskrifter som begränsar allemansrätten. Föreskrifterna är anpassade för att bevara de natur-, kultur- och friluftslivsvärden som finns inom respektive område. Det innebär att olika regler gäller för olika områden. Det kan exempelvis vara förbjudet att tälta, elda, cykla eller att ha hunden okopplad.

Föreskrifterna hittar du på varje reservats webbsida och även i det formella beslutsdokumentet. Föreskrifterna finns ofta också på informationsskyltar i det skyddade området.

Ett annat exempel på områden som har särskilda regler är fågel- och sälskyddsområden. Dessa områden får bara besökas vissa tider på året.

Ta hänsyn till fridlysta djur och växter

Fridlysning innebär att en växt- eller djurart är fredad. Du får inte plocka, fånga, döda eller på annat sätt samla in eller skada exemplar av arten.

Om fridlysta arter på Naturvårdverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Det kan vara eldningsförbud

Ta reda på om det är eldningsförbud. Det är kommunens räddningstjänst eller Länsstyrelsen som utfärdar eldningsförbud.

Motortrafik ingår inte i allemansrätten

Allemansrätten gäller när du färdas utan motor. Att köra motordrivet fordon som bil, motorcykel, snöskoter, fyrhjuling eller elcykel ingår inte i allemansrätten. Det betyder att du inte får köra dem på stigar, leder eller fritt i terrängen utan lov av markägaren. Ibland behövs dessutom dispens.

Kontakt