Friluftsliv

Länet ska ha ett rikt friluftsliv och naturen ska vara tillgänglig för alla. Här hittar du information om möjligheterna till friluftsliv, hur du hittar besöksmål och allemansrätten.

Länsstyrelsen arbetar för att utveckla friluftslivet i länet och göra natur- och kulturmiljöer tillgängliga för alla.

Varför ska du ta dig ut i naturen?

Att vistas i naturen har många positiva effekter på både den fysiska och psykiska hälsan. Friluftsliv får oss helt enkelt att må bättre. I naturen kan du finna avkoppling från vardagsstressen och en källa till återhämtning.

Friluftslivet i Örebro län

Örebro län har de flesta av Sveriges naturtyper på en liten yta. Från Bergslagens och Kilsbergens storslagna vildmark och milsvida utsikter, via Närkeslättens odlingslandskap med myllrande fågelsjöar och historiska ekhagar, till Vätterns unika insjöskärgård. I Örebro län finns i dag drygt 280 naturreservat och två nationalparker. Vi har också ett rikt kulturlandskap, fullt av spår och lämningar som berättar människans historia från forntid till nutid.

Hitta ut i naturen

I länet finns det många natur- och kulturmiljöer som är värda ett besök. Du hittar alla våra besöksvärda områden under Besöksmål. Här kan du söka och filtrera för att hitta områden som passar just dig.

Utflyktsguide för Örebro län

Vill du veta vilka reservat som passar bäst att besöka på våren? Eller på höstutflykten? Eller vilka reservat du kan åka till med hjälp av kollektivtrafik? Under länkarna här nedan hittar du förslag på besöksvärda naturreservat efter olika teman.

Här nedan får du tips på några av länets alla naturreservat som passar extra bra att besöka under vårsäsongen. Packa utflyktskorgen eller ryggsäcken, ta gärna med en kikare och möt våren! 

Ekeby ekhage

På lagom cykelavstånd från Örebro ligger det lilla men trevliga naturreservatet Ekeby ekhage. Området är känt för sin rika vårflora med blåsippor och vitsippor mellan grova ekar och välansade hasselbuketter. Här finns också ett mycket rikt fågelliv, med bl.a. kattuggla, skogsduva och mindre hackspett. Ekeby ekhage ligger intill cyckelleden ”Hemfjärden runt”, i utkanten av samhället Ekeby-Almby. Buss 721 stannar vid hållplats Framnäs i Ekeby-Almby, alldeles nära reservatet.

Läs mer om Ekeby ekhage

 Järleån

I Järleån finns mäktiga forsar som är som störst och vattenrikast när snön smälter om våren, men även under resten av året är området väl värt ett eller flera besök. Runt ån finns ett varierat landskap med lövskogar och betesmarker. Här är floran och fågelsången rik på våren och försommaren. Buss 303 stannar vid hållplatserna Bondebyn och Övre Järle i naturreservatets östra kant.

Läs mer om Järleån

Olles hage

Olles hage är en liten pärla till naturreservat, alldeles i utkanten av Askers samhälle. Här finns en tät och frodig lövskog med massor av fåglar, ymnig växtlighet, naturstig och rastplats. Under våren blommar blåsippor och vitsippor rikligt. Olles hage ligger i östra kanten Askers samhälle. Buss 726 och 731 stannar vid hållplatserna Askers byväg och Askers kapell, alldeles nära reservatet.

Läs mer om Olles hage

Kvismaren

Våtmarkerna i Kvismaren myllrar av liv under våren och sommaren. Tidigt på våren rastar mängder av fåglar som är på väg norrut efter att ha tillbringat vintern på sydligare breddgrader. De första varma dagarna och en bit in på våren kryper också snokar och huggormar fram ur sina vintergömmor vid Öby kulle. Buss 724 går från Örebro till Norrbyås, strax norr om naturreservatet.

Läs mer om Kvismaren

Sörön

Sörön är en underbar plats att vistas på när löven spricker ut och fåglarna kommit tillbaka och börjar sjunga efter att ha varit borta hela vintern. Floran är rik och på våren och försommaren hittar man t.ex. vårärt och vätteros i mattor av blåsippor och vitsippor. Buss 724 går från Örebro till Norrbyås, nordväst om reservatet. Från Norrbyås är det 2-3 km vandring genom Kvismaredalen till Sörön.

Läs mer om Sörön

Trystorps ekäng

Vill du njuta av en vårflora med mattor av vitsippor och blåsippor ska du besöka Trystorps ekäng i Lekebergs kommun under april eller maj. På våren och försommaren är fågelsången fantastisk och Trystorps ekäng är perfekt för en dags utflykt med pic-nic i solen.

Läs mer om Trystorps ekäng

Här nedan får du tips på några av länets alla naturreservat som passar extra bra att besöka under sommaren. Packa utflyktskorgen eller ryggsäcken, ta gärna med fjärilshåven och njut av sommaren!

Björskogsnäs

Det finns få naturreservat i länet som bjuder på så mycket ”svensk sommar” som Björskogsnäs utanför Grythyttan. Här skriar ladusvalor och tornseglare ovanför de rödmålade ladorna runt den gamla gården. Här blommar tusentals gullvivor och vitsippor, och ett hav av liljekonvaljer gör att man nästan blir yr av väldoften. Främst är reservatet känt för sin förekomst av orkidén guckusko som blommar i början av juni. Blomman har här sin rikaste förekomst i Örebro län.

Läs mer om Björskogsnäs

Norra Vätterns skärgård

I norra delen av Vättern finns en unik sötvattensskärgård med havskänsla mitt i landet. Med båt, kanot eller kajak kan du lätt ta dig till någon av de mer än 50 öarna i naturreservatet. Kanske du hittar din alldeles egna ö? På flera av öarna finns gammal och orörd skog. Fågellivet är rikt och det finns gott om fisk. Annars erbjuder norra Vättern stora sjövidder och härliga bad i det klara vattnet. Några dagar varje sommar kan du åka båt från Askersund till Grönön i naturreservatet. Det går också båtturer i skärgården. Kontakta Askersunds skärgårdstrafik för tidtabeller till Norra Vätterns skärgård och Grönön. Småbåtshamnar finns i Bastedalen, Grönebacke och Olshammar samt i centrala Askersund.

Läs mer om Norra Vätterns skärgård

Kopparbergs äng

Landskapet är omväxlande och idylliskt i naturreservatet Kopparbergs äng. Här finns betesmarker och slåtteräng som har restaurerats för att behålla och gynna en artrikedom bland växter, svampar och djur. I andra delar finns frodig ädellövskog. Reservatet ligger i en sluttning ner mot Hjärtasjön och här finns flera fina platser för en stunds stillhet och matsäcksätande. Om du glömde matsäcken hemma kan du ta en fika på Kopparbergs gårds café strax intill reservatet.

Läs mer om Kopparbergs äng

Latorpsängarna

Latorpsängarna är kanske mest kända för sina guckuskor som blommar i månadsskiftet maj-juni. Naturreservatet är dock väl värt ett besök även resten av sommaren. Här finns en rik flora både i torra ängar och i lummig lövskog. Blomsterrikedomen gör också att det finns gott om fjärilar och andra insekter. I reservatets närhet finns Beate Christinegruvan med spännande miljöer och historik. Buss 522 och 523 stannar strax utanför reservatet, vid hållplats Gjuthuset.

Läs mer om Latorpsängarna

Norrbyhammar

Naturreservatet Norrbyhammar ligger avsides för de flesta men är väl värt en egen resa. Här finner du lugn och ro i den åldriga barrskogen och längs den stilla flytande Skedviån. Närheten till ån har gjort att luftfuktigheten är hög året om, vilket gynnar en mängd arter av mossor, lavar och svampar. Bävern gillar också närheten till vatten och rikedomen på asp. I asparna bygger hackspettar gärna sina bon, som senare kan användas av andra hålbyggande fåglar. Ta med stövlar och myggmedel när du åker till denna pärla mot gränsen av Västmanland!

Läs mer om Norrbyhammar

Mördarheden

Längst i norr invid Nittälvens västra strand ligger naturreservatet Mördarheden. Mängden av hänglavar på de gamla granarna ger vildmarkskänsla, men rester efter hölador och silängar skvallrar om att landskapet har sett annorlunda ut. Den näringsrika sluttningen och översvämningsmark längs Nittälven brukades förr som slåtterängar men är idag igenvuxna med lövrika blandskogar. Detta tillsammans med markens näringsrikedom gör att här finns många speciella djur- och växtarter. Här finns också flera sällsynta lavar. Vid en gammal hölada kan du göra upp eld på en iordninggjord eldplats.

Läs mer om Mördarheden

Näsmarkerna

En berggrund av urbergskalk gör att framför allt floran i naturreservatet Näsmarkerna är väldigt rik och särpräglad. Här finns flera arter av orkidéer och andra sällsynta växter och svampar i ängstallskogar, rikkärr, kalkhällmarker och andra spännande miljöer. Större delen av reservatet har troligen använts som betesmark tidigare och nu går kor och får åter och betar i en stor del av reservatet och angränsande marker. Näsmarkerna ligger utmed sjön Älvlångens sydvästra strand och här finns mycket att se och upptäcka.

Läs mer om Näsmarkerna

Sixtorp

Sixtorp har varit naturreservat sedan 2005 men har länge innan dess varit en centralpunkt för friluftslivet i södra Kilsbergen. Runt friluftsgården och den gamla skolan finns ett varierande landskap med betesmarker och slåtterängar, lundar och barrskogar. Markerade stigar leder genom reservatet. Har du tur kan du få se den lilla hasselmusen bland buskar och snår. Vid Gammelhyttebäcken finns spår efter en hytta och andra rester efter den järnframställning som pågått här ända fram till 1800-talet. Nere vid sjön Multen finns en fin badplats där du kan svalka dina fötter efter vandringen.

Läs mer om Sixtorp

Här nedan får du tips på några av länets alla naturreservat som är fina att besöka under hösten. Packa matsäcken och svampkorgen, ta gärna med en kikare och låt dig bländas av höstens alla färger! Du vet väl att du får plocka våra vanliga matsvampar även i de flesta av naturreservaten?

Kindla

Kindla är ett av länets största naturreservat och ett perfekt besöksmål för dig som vill ströva i lugn och ro i vacker natur. Ingenstans i Örebro län finns ett större område utan vägar som skär igenom skogen. I området finns vandringsleder och flera rastplatser. Stora delar av området får man dock upptäcka på egen hand med hjälp av karta och kompass. Från områdets högsta punkt, Kindlahöjden 426 meter över havet, har du en vidsträckt utsikt över det omgivande landskapet. På hösten är utsikten kanske som vackrast, med den färgprakt som lövträden bjuder.

Läs mer om Kindla

Lekeberga-Sälven

Halvannan kilometer från E 18 har Garphytteån och Lekhytteån grävt sig ner i sandlagren och skapat ett spännande öppet ravinlandskap. I reservatet flödar åarna ihop och rinner till sist ut i Svartån. Under de år som gått sedan området var en havsvik efter inlandsisens tillbakadragande har åarna skurit sig ner i de lösa sand- och jordarter som avsatts här. Eroderingen, som det kallas, fortsätter än i dag. När man klättrar ner i ravinen är det lite som att komma in i en annan värld. Det enda man ser ovanför sig är himlen. Vardagens brus och ljud når inte hit ner.

Läs mer om Lekeberga-Sälven

Lövbrickan

I Lövbrickans naturreservat syns spåren tydligt efter Yoldiahavet, som bildades av smältvatten från inlandsisen. Yoldiahavets strandkant gick ända upp till Lövbrickan, idag 160 meter över havsytan, en gräns som kallas högsta kustlinjen. Vågorna bearbetade löst material och svallade ner grus och sand till Närkeslätten. De större stenarna blev kvar och bildade klapperstensfält. I reservatet finns ett 300 meter långt klapperstensfält. Det är ett av de bäst utvecklade i hela Kilsbergsområdet. I de torra och glesa tallskogarna som omger klapperfälten brukar det också finnas gott om blåbär under sensommaren. Nära Lövbrickan ligger naturreservaten Trolldalen och Vargkitteln, som även de är väl värda att besöka.

Läs mer om Lövbrickan

Sveafallen

Sveafallen bjuder på en mycket spännande geologisk historia. Här hade troligen Ancylussjön ett av sina utlopp till västerhavet, vid slutet av den senaste istiden. I dag är området skogbevuxet, men man kan se spår av isavsmältning och stora vattenflöden i form av bland annat jättegrytor och flyttblock. Det är fascinerande att vandra eller klättra runt bland dessa storslagna minnen från långt tillbaka och försöka föreställa sig de stora krafter som en gång bildade dem. Buss 502 stannar strax norr om reservatet, vid hållplats Sveafallen.

Läs mer om Sveafallen

Tåsta

I naturreservatet Tåsta gör den kalkrika marken sig tydligt påmind. Här hittar du många kräsna växter och svampar som trivs i kalkrika marker. Några av de svampar du kan hitta är violgubbe, bullspindling, raggtaggsvamp och sammetstaggsvamp, men det brukar också vara gott om kantareller och andra ätliga svampar. Den kalkrika berggrunden har även lockat till sig människor. I reservatet finns flera marmorbrott som numera är populära vattenhål för den större vattensalamandern, men på hösten gömmer sig salamandrarna under stock och sten på land. Buss 322 stannar strax väster om reservatet, vid hållplatserna Hagaby skola eller Backa.

Läs mer om Tåsta

Ugglehöjden

I Ugglehöjdens nyligen utvidgade reservat hittar du tallklädda hällmarker och fuktiga granskogar. Här finns myrar, tjärnar och stora stenblock. Skogen är artrik och urskogslik, men det mest spännande inslaget är kanske den djupa Hjortelgrottan. Ta med dig en ficklampa om du tänker krypa ner i grottan, för där är alldeles mörkt. Om hösten kan du hitta rikligt med svamp i skogarna.

Läs mer om Ugglehöjden

Här nedan får du tips på några av länets alla naturreservat som du med fördel besöker under vintern. Vi plogar inte fram till reservaten men man kan ta sig fram på andra sätt. Ta på dig kängorna eller skidorna, packa ner en termos med varm choklad och ge dig ut i några av våra vackraste naturområden!

Garphyttans nationalpark

Länets minsta nationalpark är värd ett besök även vintertid. Parkeringen plogas då och då och är det mycket snö kan man uppleva delar av parken från den lilla vägen som passerar genom nationalparken. Snön gör det lättare att hitta spår efter skogens alla djur, så ge dig ut på spårsafari! Kallkällan vid Skomakartorpet fryser aldrig och är en välkommen vattenkälla för många av skogen småfåglar.

Läs mer om Garphyttans nationalparklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hammarmossen

Hammarmossen ligger bara ett stenkast från stålverket i Hällefors. Bästa sättet att uppleva mossen är att ta en skidtur vintertid. Resten av året kan det vara svårt att ta sig fram här, då det inte finns några stigar. Här finns inte heller någon särskild reservatsparkering, så det kan vara ett litet äventyr att hitta hit. Väl ute på mossen kan du njuta av lugnet över den öppna myrvidden. Du kanske kan ana de många gölarna under snötäcket? Här häckar bland annat smålommen i början av sommaren.

Läs mer om Hammarmossen

Murstensdalen

Mustensdalen är ett av våra största naturreservat, med djupa skogar och myrvidder. Den kanske bästa tiden att upptäcka Murstensdalen är på vintern, när man lätt kan ta sig fram över snön på skidor eller med snöskor. Du kommer på så sätt fram till platser dit stigar och vandringsleder inte når. I området finns både orre och tjäder. Om du har tur så stöter du upp någon av dem, som far iväg med ett skrämmande brak. Vindskydd och eldplatser finns på flera ställen i reservatet.

Läs mer om Murstensdalen

Salboknös

Vid Salboknös finns några av de äldsta tallarna i länet. De började växa redan när Sten Sture den äldre var riksföreståndare i Sverige, på 1480-talet. Tallskogen i Salboknös blockbrant är en av få platser i länet där skogen lämnats i stort sett orörd av människan. Blockbranten med dess spännande geologiska former saknar motsvarighet i länet. Från toppen av Salboknösen har du en vidsträckt utsikt över det omgivande landskapet. Runt berget finns en grandominerad gammelskog där flera sällsynta växter, djur och svampar trivs.

Läs mer om Salboknös

Sotterns skärgård

Sotterns skärgård kan vara svår att ta sig till och röra sig i på sommaren, men på vintern kan man lätt ta sig fram med ett par skridskor eller skidor på fötterna. Ute på öarna finns flera fina rastplatser där du kan göra upp eld och njuta av din matsäck tillsammans med den vackra utsikten. Om du tar av dig skridskorna och går en stund på någon av öarna så upptäcker du att här ofta finns en gammal och ostörd skog med grova tallar. I några av tallarna kan du hitta stora risbon där fiskgjusen eller någon annan fågel troligen kommer att flytta in framåt våren.

Läs mer om Sotterns skärgård

Trolldalen

Trolldalens naturreservat ligger till största delen i en trång sprickdal som skär genom Kilsbergens förkastningsbrant. Trolldalen är känt för de spännande isformationer som bildas i ravinen om vintern. Dalsidorna kläs av en åldrig granskog som är nästan opåverkad av skogsbruk. I skogen är det fuktigt, skuggigt och gott om döda träd – en perfekt miljö för många ovanliga mossor, lavar och svampar. Det kan vara lite svårt att ta sig fram och ibland halt på stenar och klippor, så ta det försiktigt! Naturreservaten Vargkitteln och Lövbrickan ligger alldeles nära Trolldalen.

Läs mer om Trolldalen

Här nedan ges förslag på naturreservat i länet som erbjuder storslagna vyer över landskapet. Ta med matsäck en klar dag och upplev vårt län lite från ovan.

Erikaberget

Naturreservatet innefattar tre bergstoppar varav Erikaberget är den mittersta. Utsikten är slående över Rastälvsdalen och under klara dagar kan man se ända till Norasjön. Fågellivet i reservatet är rikt, så ta med kikaren.

Läs mer om Erikaberget

Kindla

Kindla är ett av länets högst belägna områden, som högst på 426 meter över havet. I reservatet möts tre av länets kommuner, Lindesberg, Hällefors och Ljusnarsberg. Här kan du uppleva vildmarken med vidsträckta myrar, djupa barrskogar och höga höjder. På flera ställen i reservatet är utsikten fantastisk och under en klar dag kan man se milsvida omkring. Flera utsiktsplatser är markerade på reservatskartan och på Kindlahöjden finns ett utsiktstorn.

Läs mer om Kindla 

Salboknös

Salboknös är ett mycket speciellt naturreservat mellan Hällefors och Kopparberg. Reservatet kännetecknas av branta bergsstup och under det sydvästra stupet finns en mäktig blockbrant. Blocken tros ha brutits loss under inlandsisens framfart. Ta med fika och upplev denna otroliga vy från utsiktsplatsen i reservatets norra del.

Läs mer om Salboknös

Skåle

Skåle klint är en del av den förkastningsbrant som ligger i Tisarens södra kant, en bit sydost om Hallsberg. I området finns en fin mosaik av sprickdalar med ömsom fuktstråk med lövinslag och ömsom tallskog uppe på hällar. I kanten av klinten ligger Skåle gård där jordbruk bedrevs långt in på 60-talet, numera betas markerna runt gården. Området är väl utrustat för besökare med parkeringar, badplats, eldplatser m.m.

Läs mer om Skåle

Förr fanns tystnaden runt hörnet. Inga bilvägar, flygplan, radio eller tv-apparater som numera lägger en ljudmatta kring oss människor. Buller har blivit ett allt större miljöproblem. Skogen är ofta ett säkert kort för den som söker tystnad. Men gårdagens stora sjumilaskogar är idag ett minne blott. Här nedan hittar du de fyra största gammelskogarna i Örebro län. Välkommen ut att njuta tystnad och stillhet!

Djupdalshöjden

Djupdalshöjden ligger cirka en mil sydväst om Grängesberg och är ett 486 hektar stort naturreservat. Ett område med gammelskog som är nästen helt obruten av vägar. Skogen är präglad av ett kargt klimat och långa, snörika vintrar. Vresiga träd med toppar brutna av snö bidrar till områdets vilda karaktär. I denna länets nordliga vildmark kan man med lite tur få se spår av både varg och lo.

Läs mer om Djupdalshöjden

Kindla

Ingenstans i Örebro län finns ett större område utan vägar som skär igenom skogen. Kindlaområdet är vår mesta vildmark. Det är också ett av de största naturreservaten i länet med sina 933 hektar. I Kindla möts tre av länets kommuner: Lindesberg, Hällefors och Ljusnarsberg.

Läs mer om Kindla

Murstensdalen

Cirka 25 km norr om Karlskoga hittar du ännu ett av länets väglösa skogsområden, nämligen det 763 hektar stora naturreservatet Murstensdalen. Här möts du av en tyst och orörd vildmark med djupa raviner, högplatåer med gammal tallskog, stråk av myrar, tjärnar och sjöar.

Läs mer om Murstensdalen

Tivedens nationalpark

Den 2030 hektar stora nationalparken sträcker sig över Örebro läns södra gräns in i Västra Götaland. Det är ett av södra Sveriges större, sammanhängande skogsområden med gammal skog. Skogens ålder och mäktighet och det vilt formade landskapet ger nationalparken dess karaktär och motiverar att den skyddas.

Läs mer om Tivedens nationalpark (sverigesnationalparker.se)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Här presenteras några av länets reservat som har spännande geologiska formationer att upptäcka. Dödisgropar, isräfflor, jättegrytor och rullstensåsar är bara några exempel på vad du kan finna.

Knuthöjdsmossen

Knuthöjdsmossen och den närliggande Hammarmossen är väldigt speciella. Här finns hundratals gölar, som bland annat smålommen trivs väldigt bra i. Mossen är en så kallad högmosse och gölarna är flera meter djupa och når ända till isälvssanden som finns under mossen. Den Stora Hälleforsdynen söder om mossen består av isälvssand och är hela tio meter hög. Den bildades av starka vindar när marken låg bar efter den senaste istiden.

Läs mer om Knuthöjdsmossen

Lövbrickan

Lövbrickan, nära Frösvidal, nordväst om Örebro, är ett naturreservat mitt i den så kallade högsta kust-linjen där Yoldiahavets vatten (smältvattnet från inlandsisen) låg och slog mot stranden. Vågorna gjorde att grusmassorna svallades och att lera och smågrus transporterades ner på Närkeslätten medan större stenar låg kvar och slipades av vågorna. I Lövbrickan finns nu stora klapperstensfält och strandvallar kvar med stenarna som svallades längs med höga kust-linjen. Ta med fika och upptäck hur vårt landskap skapades.

Läs mer om Lövbrickan

Rockebro

Rockebro är ett märkligt område mellan Askersund och Laxå med flera annorlunda geologiska sevärdheter från inlandsisens framfart. Uppstickande åsryggar varvas med sänkor och dödisgropar som under blötare årstider ofta är vattenfyllda. I reservatet finns även en gammal offerkälla och en utmärkt stig med botaniska sevärdheter som myrlilja, bäcknate och klockljung.

Läs mer om Rockebro

Skärmarbodabergen

Skärmarbodabergen är en spännande plats med unik geologi. Ge dig ut på upptäcktsfärd bland blockgrottor, bergbranter, sprickdalar och lavrika hällar – det här är ett riktigt äventyrsland! Inlandsis och smältvatten har format landskapet - slipat hällarna och lämnat flyttblock och strandvallar efter sig. Här finns också uråldriga tallskogar med en stor mångfald av svampar, mossor och insekter. En ljudguide finns i området och berättar om landskapet omkring dig. Bland annat buss 302, 303, 305 och 308 stannar strax utanför naturreservatet.

Läs mer om Skärmarbodabergen

Sveafallen

Sveafallen, strax söder om Degerfors, är ett naturreservat med mycket intressant geologi. När landet höjdes efter att inlandsisen smält undan bildades stora smältvattenälvar. I Sveafallen kolliderade två av dessa älvar, Svea älv och Fornletälven, och bildade vattenvirvlar som tillsammans med stenblock bildade stora jättegrytor. Jättegrytorna är idag utmärkta i reservatet.

Läs mer om Sveafallen

Tivedens nationalpark

I Tivedens nationalpark, några mil söder om Laxå, finns tydliga tecken efter inlandsisens framfart för 11 000 år sedan. När sprickdalar bildades bröts stora stenblock loss och dessa kan man se lite varstans i Tiveden. Vid Stenkälla har det blivit en extra stor och spektakulär ansamling av de här jätteblocken. I närheten finns även tydliga isräfflor i hällarna som spår efter inlandsisens framdragande.

Läs mer om Tivedens nationalpark (sverigesnationalparker.se)länk till annan webbplats

Här nedan presenteras naturreservat där det finns ett rikt fågelliv. Ta med kikaren och åk ut och skåda fåglar!

Fisksjön

Strax sydväst om Karlskoga ligger Fisksjön, en välkänd fågellokal. Reservatet består av en liten grund fågelsjö med omgivande strandängar, vassområden och skogsmark. I området häckar bland många andra arter, enkelbeckasin, rörhöna, gulärla och skedand. Under vår och höst stannar dessutom många fågelarter till för att rasta vid Fisksjön.

Läs mer om Fisksjön

Kvismaren

Kvismaren, sydost om Örebro, är en av Sveriges viktigaste häcknings- och rastplatser för våtmarksfåglar. Varje år ses runt 200 arter vid Kvismaren. Vissa är stamgäster medan andra är betydligt mer sällsynta och långväga besökare. Vid Öby kulle kan man under de första soliga vårdagarna se mängder av snokar och huggormar som letar sig ut från sina övervintringshålor i stenrösen och samlas för att para sig. I området finns flera fågeltorn.

Läs mer om Kvismaren

Norra Vätterns skärgård

Norra Vätterns skärgård är ett vackert skärgårdsområde med rikt fågelliv. Här häckar bland annat fiskgjuse, småskrake och storlom. Reservatet nås bäst med båt eller allra helst kanot eller kajak. Det finns eldplatser och vindskydd på flera av öarna, så ta med mat och utrustning och ta en helhelg i länets egna skärgård.

Läs mer om Norra Vätterns skärgård

Tysslingen

Tysslingen är en fin fågelsjö väster om Örebro. På våren rastar här tusentals sångsvanar, vilket har fått stort publikt intresse. På sommaren finns här gott om vadare och många andra fågelarter som trivs i den grunda slättsjön eller på de betade strandängarna runt omkring. I reservatet finns flera fågeltorn.

Läs mer om Tysslingen

Guide till naturreservat som innehåller spår från det förflutna. Upptäck platserna där människor förr begravde sina nära. Förhistoriska gravfält från bronsålder till järnålder.

Botåsen

Botåsens naturreservat ligger söder om Fjugesta och landskapet domineras av drumliner. Reservatet innehåller många spår från människans historia. Det mäktiga röset från bronsåldern kallas "drakrösan". Tillsammans med domarringen från järnåldern är dessa två gravtyper framträdande. Det finns även ett par mindre stensättningar från järnåldern. I gravar från järnåldern hittar vi ofta brända ben.

Läs mer om naturreservatet Botåsen

Ekåsen

I Ekåsens naturreservat finns ett gammalt eklandskap. Bland ekarna kan man även se spår från människor som bott här för många hundra år sedan. De tydligaste spåren är gravfälten där männsikorna ligger begravda. Det största gravfältet, Domarbacken, ligger i reservatets norra del och består av 90 gravar. Dessa gravar är från äldre järnåldern och allra äldst är det minsta gravfältet i öster. Gravarna kan vara svåra att se men när man väl ser ett brukar de andra vara lättare att upptäcka. I Vilsta örs gravfält som ligger längst i söder finns ca 50 gravar från yngre järnålder. Naturreservatet ligger i Lekebergs kommun.

Läs mer om naturreservatet Ekåsen
Läs mer om gravfälten Domarbacken och Vilsta ör

Hargemarken

Hargemarken är ett naturreservat som ligger öster om Vätterns norra sida. Där ligger ett ensamt bronsåldersröse med utsikt över Vättern. Röset är 10 meter i diameter men är inte högre än 0,5 meter. Man kan se botten på graven då stenen är utriven och ligger utefter kanterna, kanske är den plundrad.

Läs mer om naturreservatet Hargemarken

Håvesta ekhage

Bland ekar och kor i Håvesta finns ett gravfält med ett tiotal runda, låga stensättningar. Den största graven är en rund stensättning med en diameter på 18 meter. Graven har även ett ganska stort mittröse. Strax söder om gravfältet finns en ensamliggande högliknande stensättning. Alla gravarna är förmodligen från järnåldern. Öster om gravfälten finns ett stort block med 90 fördjupningar kallade skålgropar eller älvkvarnar. Ytterligare längre åt öster finns fossila åkrar där åkertegarna fortfarande kan urskiljas. Åkrarna kan ha sin start så tidigt som i medeltiden.

Läs mer om naturreservatet Håvesta ekäng

Markaskogen

Alldeles intill Örebro universitet ligger det kommunala naturreservatet Markaskogen och gravfältet Enbuskabacken, ett av Närkes största forntida gravfält med 160 synliga gravar, daterade till vendeltid-vikingatid (550-1050 e Kr). Efter att några gravar undersökts kunde man konstatera att det bland annat var rika och mäktiga människor som fått sin begravning här. Det finns även lämningar efter en domarring i reservatet som ursprungligen bestod av 9 resta stenar. Idag saknas en sten.

Mer information om Markaskogen (Örebro kommun)
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Mer information om gravfältet Enbuskabacken

Norra Mossby

Naturreservatet Norra Mossby ligger i Kumla kommun. I reservatet finns två stycken forntida gravfält, ett stort och ett lite mindre. Det norra gravfältet innehåller ca 40 fornlämningar i form av runda och övertorvade och glest utspridda stensättningar. Det södra gravfältet är ett mycket litet gravfält som endast består av 5 stensättningar.

Läs mer om naturreservatet Norra Mossby

Oxaryggen, Nalavibergs ekäng

Naturreservaten Oxaryggen (i söder), Nalavibergs ekäng (i norr) ligger tätt intill varandra. I reservaten finns tre stycken gravfält med drygt 270 gravar som ligger samlade längs en långsmal höjdrygg på ca 1000 meter. Gravarna kommer från järnåldern (ca 500 f Kr – 1050 e Kr). De äldsta gravarna (stensättningar) ligger i söder och de yngsta (högar) i norr. 1978 undersöktes en av gravarna i den norra delen av arkeologer. I graven fanns tre liter brända ben tillsammans med vikingatida gravgåvor.

Läs mer om naturreservatet Oxaryggen
Läs mer om naturreservatet Nalavibergs ekäng

Segersjö

I Segersjö naturreservat finns det två stycken lite mindre gravfält med högar och stensättningar från järnåldern. Men där finns också två domarringar som båda är lite speciella då de består av 10 respektive 13 stenar. Normalt innehåller domarringarna 7 eller 9 stenar.

Läs mer om naturreservatet Segersjö

De mest artrika miljöerna är våra slåtterängar där gräs och örter skördats under lång tid. På ängen trivs en rad vackra blommor. Inte sälla kan man även få se färggranna fjärilar flyga omkring och suga nektar från blommorna. Det som gör ängar så unika är deras rikedom på arter. En äng kan hysa 40-50 olika sorters blommor och gräs på bara en kvadratmeter! Här hittar du allt från välkända arter som blåklocka, prästkrage och citronfjäril till mer sällsynta arter som låsbräken, kattfot och väddnätfjäril.

Från ängen har bonden hämtat vinterfoder till sina kreatur under flera tusen år. Ängen var en förutsättning för boskapsskötseln, vilken i sin tur var en förutsättning för odling. Utan gödsel utarmades odlingsjorden snabbt. Detta beroendeförhållande har skapat uttrycket "äng är åkers moder". Bondens årliga skötsel av ängen skapar en mager växtmiljö där många örter, gräs, fjärilar och andra insekter trivs. Antalet och arealen ogödslade, naturliga slåttermarker har under de senaste 200 åren minskat kraftigt. Idag återstår enbart små spillror av de ängsmarker som tillsammans med öppna beteshagar präglade gårdagens odlingslandskap.

Så packa utflyktskorgen och ge dig på upptäcktsfärd i blomsterängen!

Björskogsnäs

Björskogsnäs är en gammal gårdsmiljö med ängar och åkermark på en udde i Torrvarpen. Den kalkrika berggrunden har gett näring åt en extra rik blomprakt. Kring de rödmålade ladorna blommar tusentals gullvivor och vitsippor om våren. Och i början av juni vallfärdar folk hit för att titta på alla blommande guckuskor.

Läs mer om naturreservatet Björskogsnäs

Garphyttans nationalpark

I Garphyttans nationalpark bevaras ett gammalt odlingslandskap som präglats av den steniga och backiga terrängen i sluttningen ner mot Närkesslätten. Här liksom i övriga Bergslagen var ängsmarken till och med viktigare än åkern. Det gick åt mycket vinterfoder till alla de dragdjur som behövdes inom järnhanteringen. De gamla åkrarna och ängsmarken slåttras årligen. Kom hit på våren och du möts av vit- och blåsippor i tusental. Kring midsommartid är färgprakten från markens örter som allra störst. Då har havet av gullvivor avlösts av smörbollar, darrgräs och svinrot.

Läs mer om Garphyttans nationalpark (sverigesnationalparker.se)länk till annan webbplats

Kaljoxadalen

Nittälven slingrar sig fram genom naturreservatet Kaljoxadalen. Utmed dess stränder har man förr i tiden under flera hundra år slagit gräs och starr och torkat till vinterfoder åt kreaturen. Dansarbacken är en av få strandängar som fortfarande hålls öppen. Här blommar många av ängens typiska växter men här kan man även hitta t.ex. sileshår, en art som trivs på fuktiga marker. Strandängarna gav ett rikt hö, eftersom hela eller delar av ängen ofta svämmades över under vårfloden. Utmed Nittälven har det funnits många ängslador, av vilka det idag bara finns rester kvar. Ladan på Dansarbacken har flyttats till platsen från annat håll.

Läs mer om naturreservatet Kaljoxadalen

Latorpsängarna

Den kalkrika berggrunden har fått många ovanliga växter att trivas här i Latorpsängarna. Ängarna har hållits öppna genom slåtter under lång tid och består förutom den öppna ängsmarken av lövskog och betesmark. Förr växte den ovanliga orkidén guckusko här i riklig mängd. Den har återinplanterats under modern tid och hittas numera främst i den skogbevuxna Kantängen. Buss 522 och 523 stannar strax utanför reservatet, vid hållplats Gjuthuset.

Läs mer om naturreservatet Latorpsängarna

Snavlunda och Tjälvesta ängar

De böljande kullarna som återfinns mellan Askersund och Vretstorp har sedan länge använts för bete och slåtter. Området växte igen under 1900-talet men är numera till största delen restaurerat och sköts återigen med bete och slåtter. Om våren täcks marken av sippor och andra vårblommor - en underbart vacker syn. Landskapet här har fungerat som inspiration för skalder som Carl Michael Bellman och Erik Gustaf Geijer.

Läs mer om naturreservaten Snavlunda-Tjälvesta

Älvhytteängen

Älvhytteängen är en gammal slåtteräng, där man skördat hö under lång tid. Marken är kalkrik och fuktig, vilket gör att många olika växter och djur trivs i området. Här blommar mängder av gullvivor, majvivor och liljekonvaljer tillsammans med orkidéer som brudsporre och guckusko. Ängen är en fin fjärilslokal och här trivs även fåglar som kattuggla och spillkråka. Marken inom reservatet består till största delen av en gammal löväng, som i Bergslagen kallades sloghage, men också några gamla åkrar. Sloghagen var en trädbevuxen ängsmark där man årligen skördade hö. Efter höskörden lät man ibland djuren beta. Älvhytteängen sköts på samma sätt även idag.

Läs mer om naturreservatet Älvhytteängen

Många naturreservat behöver man bil för att nå, men det finns också de som nås via buss eller båt, här nedan får du exempel på några av dessa reservat. Tidtabeller och linjer ändras, se till att ta reda på rätt information hos Länstrafiken med flera innan du ger dig ut på äventyr.

Järleån

I Järleån finns mäktiga forsar som är som störst och vattenrikast efter att snön smält om våren. Runt ån finns ett varierat landskap med lövskogar och betesmarker. Här är floran och fågelsången rik på våren och försommaren. Länstrafikens buss 303 stannar vid hållplatserna Bondebyn och Övre Järle i naturreservatets östra kant.

Läs mer om Järleån

Kvismaren

Våtmarkerna i Kvismaren myllrar av liv under våren och sommaren. Tidigt på våren rastar mängder av fåglar som är på väg norrut efter att ha tillbringat vintern på sydligare breddgrader. De första varma dagarna och en bit in på våren kryper också snokar och huggormar fram ur sina vintergömmor vid Öby kulle. Länstrafikens buss 724 går från Örebro till Norrbyås, strax norr om naturreservatet.

Läs mer om Kvismaren

Latorpsängarna

Latorpsängarna är kanske mest kända för sina guckuskor som blommar i månadsskiftet maj-juni. Naturreservatet är dock väl värt ett besök även resten av sommaren. Här finns en rik flora både i torra ängar och i lummig lövskog. Blomsterrikedomen gör också att det finns gott om fjärilar och andra insekter. I reservatets närhet finns Beate Christinegruvan med spännande miljöer och historik. Länstrafikens buss 522 och 523 stannar strax utanför reservatet, vid hållplats Gjuthuset.

Läs mer om Latorpsängarna

Norra Vätterns skärgård

I norra delen av Vättern finns en unik sötvattensskärgård med havskänsla mitt i landet. Några dagar varje sommar kan du åka båt från Askersund till Grönön i naturreservatet. Det går också båtturer i skärgården. Kontakta Askersunds skärgårdstrafik för tidtabeller till Norra Vätterns skärgård och Grönön. Småbåtshamnar finns i Bastedalen, Grönebacke och Olshammar samt i centrala Askersund.

Läs mer om Norra Vätterns skärgård

Olles hage

Olles hage är en liten pärla till naturreservat, alldeles i utkanten av Askers samhälle. Här finns en tät och frodig lövskog med massor av fåglar, ymnig växtlighet, naturstig och rastplats. Under våren blommar blåsippor och vitsippor rikligt. Olles hage ligger i östra kanten Askers samhälle. Länstrafikens bussar 726 och 731 stannar vid hållplatserna Askers byväg och Askers kapell, alldeles nära reservatet.

Läs mer om Olles hage

Skärmarbodabergen

Skärmarbodabergen är en spännande plats med unik geologi. Ge dig ut på upptäcktsfärd bland blockgrottor, bergbranter, sprickdalar och lavrika hällar – det här är ett riktigt äventyrsland! Inlandsis och smältvatten har format landskapet - slipat hällarna och lämnat flyttblock och strandvallar efter sig. Här finns också uråldriga tallskogar med en stor mångfald av svampar, mossor och insekter. En ljudguide finns i området och berättar om landskapet omkring dig. Bland annat stannar Länstrafikens bussar 302, 303, 305 och 308 strax utanför naturreservatet.

Läs mer om Skärmarbodabergen

Sveafallen

Sveafallen bjuder på en mycket spännande geologisk historia. Här hade troligen Ancylussjön ett av sina utlopp till västerhavet, vid slutet av den senaste istiden. I dag är området skogbevuxet, men man kan se spår av isavsmältning och stora vattenflöden i form av bland annat jättegrytor och flyttblock. Det är fascinerande att vandra eller klättra runt bland dessa storslagna minnen från långt tillbaka och försöka föreställa sig de stora krafter som en gång bildade dem. Länstrafikens buss 502 stannar strax norr om reservatet, vid hållplats Sveafallen.

Läs mer om Sveafallen

Sörön

Sörön är en underbar plats att vistas på när löven spricker ut och fåglarna kommit tillbaka och börjar sjunga efter att ha varit borta hela vintern. Floran är rik och på våren och försommaren hittar man t.ex. vårärt och vätteros i mattor av blåsippor och vitsippor. Länstrafiekns buss 724 går från Örebro till Norrbyås, nordväst om reservatet. Från Norrbyås är det 2-3 km vandring genom Kvismaredalen till Sörön.

Läs mer om Sörön

Tåsta

I naturreservatet Tåsta gör den kalkrika marken sig tydligt påmind. Här hittar du många kräsna växter och svampar som trivs i kalkrika marker. Några av de svampar du kan hitta är violgubbe, bullspindling, raggtaggsvamp och sammetstaggsvamp, men det brukar också vara gott om kantareller och andra ätliga svampar. Den kalkrika berggrunden har även lockat till sig människor. I reservatet finns flera marmorbrott som numera är populära vattenhål för den större vattensalamandern, men på hösten gömmer sig salamandrarna under stock och sten på land. Länstrafikens buss 322 stannar strax väster om reservatet, vid hållplatserna Hagaby skola eller Backa.

Läs mer om Tåsta

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

Inte störa och inte förstöra är huvudregeln i allemansrätten. Den ger oss möjlighet att vara i naturen och utöva friluftsliv. Men vi behöver också visa hänsyn – till naturen och växt- och djurlivet likväl som till markägaren och andra besökare.

Allemansrätten ger dig möjlighet att tillfälligt och hänsynsfullt vara på någon annans mark utan att fråga om lov. Du kan njuta av en promenad, ströva, paddla, slå upp ett tält, plocka bär eller sitta på en sten i skogen. Men det är frihet under ansvar som gäller. Det är din skyldighet att ta reda på vad allemansrätten innebär.

Läs mer på Naturvårdsverkets webbplats om vad som gäller vid olika aktiviteterlänk till annan webbplats

Skyddade områden har fler regler

I naturreservat, nationalparker och andra skyddade områden gäller särskilda regler eller föreskrifter som begränsar allemansrätten. Föreskrifterna är anpassade för att bevara de natur-, kultur- och friluftslivsvärden som finns inom respektive område. Det innebär att olika regler gäller för olika områden. Det kan exempelvis vara förbjudet att tälta, elda, cykla eller att ha hunden okopplad.

Föreskrifterna hittar du på varje reservats webbsida och även i det formella beslutsdokumentet. Föreskrifterna finns ofta också på informationsskyltar i det skyddade området.

Ett annat exempel på områden som har särskilda regler är fågel- och sälskyddsområden. Dessa områden får bara besökas vissa tider på året.

Ta hänsyn till fridlysta djur och växter

Fridlysning innebär att en växt- eller djurart är fredad. Du får inte plocka, fånga, döda eller på annat sätt samla in eller skada exemplar av arten.

Om fridlysta arter på Naturvårdverkets webbplatslänk till annan webbplats

Det kan vara eldningsförbud

Ta reda på om det är eldningsförbud. Det är kommunens räddningstjänst eller Länsstyrelsen som utfärdar eldningsförbud.

Motortrafik ingår inte i allemansrätten

Allemansrätten gäller när du färdas utan motor. Ta reda på vad som gäller för motordrivna fordon i naturen.

Kontakt