Besöksmål

Hitta inspiration till ditt nästa besöksmål

Filter:

Utvalda

 • Granbergdahls hytta
  Byggnadsminnen, Fornlämningar

  Granbergsdals hytta

  Granbergsdals hytta är ett välbevarat och representativt exempel på den typ av hyttanläggningar som utgjorde stommen i länets...

  Örebro, Karlskoga, kulturmiljö, informationstavla, parkering, rastplats, servering, tillgänglighet
 • Utnäset. Foto: Elisabeth Karlsson
  Naturreservat

  Utnäset

  Naturreservatet Utnäset erbjuder strandnära promenader i gammelskog, med vackra utblickar över Vättern från många små uddar m...

  Örebro, Askersund, sjö och vattendrag, skogsmark, eldplats, informationstavla, parkering, stig
 • Gullvivor, Björskogsnäs. Foto: Kjell Store
  Naturreservat

  Björskogsnäs

  I naturreservatet Björskogsnäs lockar guckuskon många besökare till det vackra och ålderdomliga odlingslandskapet. I de blomr...

  Örebro, Hällefors, sjö och vattendrag, skogsmark, slåtteräng, ängs- och betesmark, eldplats, informationstavla, parkering, rastplats, stig

För familjen

 • Strömstare, Järleån. Foto: Kjell Store
  Naturreservat

  Järleån

  Naturreservatet Järleån omfattar en sex kilometer lång sträcka av Järleåns dalgång. Ån har till stor del kvar sitt naturliga ...

  Örebro, Nora, sjö och vattendrag, skogsmark, ängs- och betesmark, eldplats, informationstavla, parkering, rastplats, stig, tillgänglighet, torrdass
 • Stora flyttblock, Gällberget. Foto: Elisabeht Karlsson
  Naturreservat

  Gällberget

  Naturreservatet Gällberget ligger i den storblockiga södra delen av Kilsbergen som brukar kallas Fasaskogen. Terrängen har va...

  Örebro, Degerfors, skogsmark, eldplats, informationstavla, parkering, stig
 • Ramundeboda klosterruin
  Fornlämningar

  Ramundeboda klosterruin

  Ramundeboda är en spännande plats, vackert belägen intill Borasjöns strand. Här i gränsen mellan både Närke och Västergötland...

  Örebro, Laxå, kulturmiljö, bad/badplats, informationstavla, parkering, rastplats, servering, stig, toalett

Tillgängliga

 • Trystorps ekäng i vitsippetid. Foto: Kjell Store
  Naturreservat

  Trystorps ekäng

  Naturreservatet Trystorps ekäng ingår i en av länets största sammanhängande ädellövskogar. Det är mark som använts av våra fö...

  Örebro, Lekeberg, skogsmark, ängs- och betesmark, informationstavla, parkering, rastplats, stig, tillgänglighet, torrdass
 • Knuthöjdsmossen. Foto: Kjell Store
  Naturreservat

  Knuthöjdsmossen

  Naturreservatet Knuthöjdsmossen och den näraliggande Hammarmossen är båda väldigt speciella. De hundratals gölarna gör mossar...

  Örebro, Hällefors, skogsmark, våtmark, informationstavla, parkering, stig, tillgänglighet, torrdass
 • Pershyttan
  Fornlämningar, Kulturreservat

  Gamla Pershyttans bergsmansby

  Gamla Pershyttan är en välbevarad bergsmansby där människor brutit malm och tillverkat järn från 1300-talet fram till modern ...

  Örebro, Nora, cykelled, informationstavla, kollektivtrafik, parkering, servering, stig, tillgänglighet, toalett

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Nyheter

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Kalender