Väderkvarnsbacken

Väderkvarnsbacken är ett kommunalt reservat

Naturreservatet Väderkvarnsbacken består av en rullstensås. Gruset i åsen består främst av skiffer och kalksten, vilket gör jordmånen näringsrik. Det speciella sten- och grusmaterialet i åsen har gjort den ointressant för grusindustrin, varför Väderkvarnsbacken är nästan opåverkad av täkter. Istället växer en näringskrävande lundartad lövskog på åsens östsluttningar.

Askersunds kommuns hemsidalänk till annan webbplats

Föreskrifter

I naturreservatet är det inte tillåtet att:

  • medföra ej kopplad hund,
  • göra upp eld annat än på anvisad plats,
  • tälta eller ställa upp husvagn,
  • framföra motordrivet fordon.

Serviceinformation

Kontakt

Askersunds kommun sköter naturreservatet

E-post till Askersunds kommun

Telefon 0583-810 00

Fakta

Kommun: Askersund
Bildat år: 2005
Areal: 12,5 hektar
Markägare: Askersunds kommun
Reservatsbildare: Askersunds kommun
Förvaltare: Askersunds kommun