Hammarmossen

Myr med vattenspegel

Hammarmossen. Foto: Eva Ekholm Pehrson

Naturreservaten Hammarmossen och Knuthöjdsmossen är mossar belägna nästan i centrala Hällefors. Bara ett stenkast från stålverket ligger de lugna mossarna med sina hundratals små gölar. Båda mossarna har ett rikt fågelliv.

Reservaten utgörs av välvda mossar, högmossar, översållade med gölar. Gölsamlingarna är de största i Bergslagen, och den på Hammarmossen anses vara den vetenskapligt mest intressanta i landet. Varför det blivit så många gölar i reservaten har inte geologerna något riktigt svar på. Klart är att de bildats mycket tidigt och att mossens tillväxt har skett i sträng.

Hammarmossen är en ”tvillingmosse” till Knuthöjdsmossen. Den har över 200 gölar och hyser många häckande änder, bland annat gräsand, kricka och knipa. Smålommen häckar även här. Till skillnad från Knuthöjdsmossen, som anpassats för besökare, finns inga anläggningar på Hammarmossen; ingen parkering, inga skyltar och inga stigar. Med stövlar är det dock ganska enkelt att ta sig ut på mossen, även om det kan vara lite blött i kanterna. Hösten bjuder på färgprakt då bland annat dvärgbjörken skiftar färg. Bästa sättet att uppleva mossen är nog annars att ta en skidtur vintertid.arna mellan myrarna. Gölarna är ungefär 3,5 meter djupa. Bottnen utgörs av sand.

Läs mer om naturreservatet Knuthöjdsmossen

 

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

  • skada mark och växtlighet
  • plocka blommor på Hammarmossen
  • störa djurlivet
  • fiska
  • tälta
  • göra upp eld
  • köra motorfordon eller cykla annat än på vägen till p-platsen

Serviceinformation

  • Informationstavla

Kontakt

Fakta

Kommun: Hällefors
Bildat år: 1973
Areal: 154 hektar
Markägare: Bergvik Skog AB samt enskilda
Reservatsbildare: Länsstyrelsen
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: området ingår i EU:s nätverk för skyddad natur, Natura 2000

Beslut bildande naturreservatet HammarmossenPDF

Skötselplan naturresevatet HammarmossenPDF

Teckentolkad information