Ekeby dreve

Ekeby-Dreve är ett kommunalt naturreservat.

Naturreservatet Ekeby dreve ligger på en lövskogsrik udde som sträcker sig ut i Hjälmaren. Här kan man fortfarande se spår efterdet sena 1800-talets sjösänkning, den gamla strandlinjen syns som en stensträng uppe i skogen. I skogen växer ädellövträd som ek, ask och lönn. I den västra delen av reservatet finns en sumpskog med gott om stående och liggande döda alar.

Ekeby dreve på Örebro kommuns hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ekeby dreve på Naturkartanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Föreskrifter

Inom reservatet är det inte tillåtet att:

 • förstöra eller skada fast naturföremål
 • medvetet skada växt- och djurliv (t.ex. gräva upp växter)
 • ha hunden lös
 • göra upp eld annat än på anvisad plats
 • ställa upp husvagn utan tillstånd från förvaltaren av naturreservatet
 • Framföra motorfordon annat än på anvisad väg, (undantag för personer med rörelsenedsättning).
 • parkera annat än på anvisad plats
 • rida
 • fiska annat än med enkla handredskap.
 • sätta upp skylt eller liknande anordning annat än tillfälligt.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats
 • Stig Stig

Kontakt

Örebro kommun sköter naturreservatet

E-post till Örebro kommun

Telefon 019-21 10 00

Fakta

Kommun: Örebro
Bildat år: 2012
Areal: 38,4 hektar
Markägare: Örebro kommun
Reservatsbildare: Örebro kommun
Förvaltare: Örebro kommun