Karlslund

I Karlslund möter besökaren en kulturskatt av äldre byggnader och spår av många verksamheter som var kopplade till kraften i de brusande forsarna. Många växter och djur trivs i det omväxlande vattenlandskapet. Området utgör en mix av välskötta parkområden, vackra byggnader med små trädgårdar, beteshagar, vilda skogspartier, alléer och Svartån som den livgivande pulsådern.

Kontakt

Serviceinformation

  • Informationstavla
  • Kollektivtrafik
  • Parkering
  • Servering
  • Toalett