Centralpalatset

Centralpalatset ligger vid hörnet Storgatan-Olaigatan i Örebro. Det är ett värdefullt exempel på de nya kombinerade affärs- och bostadshus som uppkom kring sekelskiftet 1900. Precis som andra centralpalats uppfördes detta med butikslokaler i bottenvåningen och kontorslokaler och bostäder i de övre våningarna.

Centralpalatset ligger på hörnet Olaigatan/Storgatan i centrala Örebro. Det byggdes 1911-1913 efter ritningar av två lokala arkitekter, Albert Jonsson och Elis Werner. Husets utformning kan karakteriseras som övergång mellan jugend och nationalromantik. Byggnaden är i sex våningar med fasader i röd puts och bottenvåning i sten. Hörnen markeras med torn. Genom flera våningar finns burspråk och balkongerna har dekorativa järn- och stenräcken.

Ett modernt hus

Centralpalatset var för sin tid ett mycket modernt bostads- och butikshus. Redan från början fanns det en bank, en biograf och en ”automatrestaurang”. I gårdshuset fanns ett ”automobilgarage”. Standarden i lägenheterna var hög. I köken fanns ved- och gasspisar med gasstekugnar, diskbänkar av kopparplåt och kall- och varmvatten. I alla våningar fanns toaletter och väl inredda badrum. Dessutom hade man en slags centraldammsugare med fläkt och motor, som sög ut dammet.

Påkostad utformning

Den höga standarden avspeglas också i inredningsdetaljerna. Trapphusen är dekorerade med måleri och fint utformade snickerier. I trapphusen finns hissar, med dekorativt smide och hisskorgar i ädelträ. Också i lägenheterna finns påkostade inslag, till exempel öppna spisar. Genom sin storlek och påkostade utformning saknar Centralpalatset motstycke i Örebro. Det speglar, tillsammans med många storslagna hus längs Storgatan, den moderna stenstadens genombrott i Örebro. Byggnaden har under närmare ett sekel innehållit bostäder, affärer och kontor.

Kontakt

Serviceinformation

Fakta

Centralpalatset är skyddat som byggnadsminne.

Skyddat år: 1976

Ägare: Adolf Lindgrens stiftelse

Riksintresse
Byggnaden ligger även i den del av centrala Örebro som utgör ett område av riksintresse för kulturmiljövården, Centrala Örebro (T 20).