Bystad herrgård

Bystad herrgård

Bystad herrgård ligger vid sjön Sotterns norra strand och har anor från 1300-talet. Sitt nuvarande utseende fick gården i huvudsak under 1720-talet och är idag ett välbevarat exempel på en senkarolinsk anläggning.

Bystad var sätesgård redan på 1300-talet och beboddes av Böghil van Hoo, som 1380 utnämndes till häradshövding i Östra Närke. Den nuvarande gårdsanläggningen skapades av landshövding Bror Andersson Rålamb vid sekelskiftet 1500-1600. Hans son Claes Brorsson Rålamb började uppföra den senkarolinska anläggningen. Sin nuvarande utformning fick gården i huvudsak på 1720-talet.

Bystad och Brevens bruk blir fideikommiss

Under 1600-talet införlivades Brevens bruk med Bystad. 1778 gjordes Bystad och Brevens till fideikommiss. Under början av 1800-talet drevs egendomen av Johan August Anckarswärd, som kraftfullt moderniserade både bruket och jordbruksdriften. Han efterträddes av sin svärson, Johan August Gripenstedt.

Huvudbyggnaden

Den timrade huvudbyggnaden är uppförd i två våningar. De flesta rummen har en bevarad fast inredning från 1700-talet med bland annat rokokokakelugnar på järnfötter och bröstningspaneler. I nedre och övre hallen är väggarna dekorerade med målningar från 1700-talet, utförda direkt på panelen.

Gårdens byggnader

Många byggnader i gårdsbebyggelsen är bevarade, bland annat dass och magasin från slutet av 1700-talet samt stall, tvättstuga och chaufförs- och förvaltarbostad från slutet av 1800-talet. På gården finns dessutom en välbevarad fatbur från slutet av 1500-talet eller början av 1600-talet. Byggnaden användes som förrådshus. Byggnadstypen är ytterst ovanlig och fatburen på Bystad är den enda av sitt slag i länet. I hela landet finns enbart en direkt motsvarighet, fatburen på Björkvik, Östra Ryds socken i Östergötland, som 1893 uppfördes i kopia på Skansen. Bystad herrgård är en välbevarad och komplett senkarolinsk anläggning från 1720-talet. Byggnaderna i den centrala gårdsbebyggelsen har ett mycket högt byggnads- och arkitektoniskt värde. Tillsammans bildar de en enhetlig och väl sammanhållen herrgårdsmiljö.

Kontakt

Serviceinformation

Fakta

Bystad herrgård är skyddad som byggnadsminne.

Skyddad år: 2001

Ägare: Privat

Övrigt
Observera och respektera att fastigheten är privatägd och ej öppen för allmänheten.