Upplev länets natur och kultur

Du behöver inte åka långt för natur- och kulturupplevelser. I länet finns många besöksvärda miljöer.

KALENDER

Miljö och vatten

Bidrag till klimatinvesteringar

Ska din organisation investera i klimatsmarta lösningar? Sök bidrag via Klimatklivet.

Natur och landsbygd

Stöd för restaurering av ängs- och betesmark

Vill du restaurera igenvuxna marker till ängs- eller betesmark eller tidigare hamlade lövträd i anslutning till jordbruksmark? Då finns stöd att söka.

Miljö och vatten

Vattenläget i länet

Vår och sommar kan innebära både risk för översvämning och för torka. Håll koll på vattenläget där du är.

NYHETER

 • 2024-06-17

  Svårare ekonomiska tider slår mot länets bostadsmarknad

  Det ekonomiska läget med inflation och lågkonjunktur har påverkat länets bostadsmarknad senaste året. Bostadsbyggandet bromsar in och bostadspriserna ökar i högre takt än inkomsterna. Även hemlösheten ökar. Det visar årets bostadsmarknadsanalys som genomförts av Länsstyrelsen.
 • 2024-06-14

  Statsbidrag till integrationsinsatser i länet

  Länsstyrelsen har beviljat ekonomiskt stöd till olika insatser i länet som syftar till att underlätta integrationen av asy...
 • 2024-06-13

  Nya kostrekommendationer för fisk från Vättern

  Röding och abborre från Vättern har förhöjda halter av miljögiftet PFAS. Därför utfärdar nu länsstyrelserna runt Vättern n...
 • 2024-06-10

  Den slutliga rösträkningen för valet till Europaparlamentet är igång

  I morse hälsade landshövding Lena Rådström Baastad rösträknarna välkomna till länsstyrelsens lokaler och nu pågår den slut...

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss