Risk för vattenbrist i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Mellersta civilområdet

Från och med den 1 oktober är Sveriges länsstyrelser indelade i sex civilområden. Tillsammans med Dalarna, Gävleborg, Södermanland, Uppsala, Värmland och Västmanlands län bildar vi det mellersta civilområdet.

KALENDER

Besöksmål

Utflyktstips för sköna höstdagar

Här hittar du förslag på utflykter till besöksvärda kulturmiljöer och naturreservat i länet. Med förslag utifrån olika teman, exempelvis vilka utflyktsmål du når via kollektivtrafik.

Natur och landsbygd

Krisstöd till jordbruket och yrkesfisket

Producenter inom fjäderfä- och animaliesektorn i jordbruket, växthusföretag och yrkesfiskare som fått kostnadsökningar till följd av kriget i Ukraina kan ansöka om ekonomiskt stöd.

Djur

Fiskevatten

Det finns många fina sjöar och vattendrag för fiske i länet. De största sjöarna är Hjälmaren och Vättern. När du fiskar är det viktigt att känna till vilka fiskeregler som gäller.

NYHETER

 • 2022-09-30

  Nya civilområden bidrar till stärkt motståndskraft

  Den 1 oktober inrättas sex nya civilområden i Sverige, varav Örebro län ingår i det mellersta civilområdet. Indelningen är en del av den största satsningen som gjorts i modern tid för att återuppbygga och stärka vårt civila försvar.
 • 2022-09-29

  Mat och krisberedskap på Stortorget i Örebro på lördag

  Vad gör du om maten tagit slut på hyllorna i butiken? På lördag den 1 oktober pratar Länsstyrelsen tillsammans med bland a...
 • 2022-09-28

  Järle kvarn saneras från kvicksilver

  Nästa vecka startar saneringen av ett mindre område vid Järle kvarn. I marken finns resterna av tidigare verksamhet och an...
 • 2022-09-26

  Krisberedskapsveckan 2022 – tema mat

  Vad gör du när maten tar slut på hyllorna i butiken? Vecka 39 anordnas Krisberedskapsveckan av Myndigheten för samhällssky...