Örebro län har en ny landshövding

Från och med 1 mars är Lena Rådström Baastad landshövding i Örebro län. Anna Olofsson, som vikarierat som landshövding, återgår till sin befattning som länsråd.

KALENDER

Illustration, väderkvarn

Samhälle

Ansök om bidrag för kulturhistoriska miljöer

Vårdar du en kulturmiljö så att den bevaras för framtiden? Eller arbetar du för att göra en kulturmiljö mer tillgänglig och användbar? Du kan söka bidrag för det.

Natur och landsbygd

Stöd till jordbruk och landsbygd

Information om ansökningsomgångar, regionala prioriteringar och minimipoäng för stöden.

Samhälle

Sök bidrag inom integration

Ansök om bidrag för att utveckla mottagandet av nyanlända, flyktingguider och familjekontakter eller genomföra tidiga insatser för asylsökande.

NYHETER

 • 2023-03-29

  Faran avblåst – innehåll i kuvert anses inte utgöra någon fara

  Under onsdag förmiddag fick flera länsstyrelser post med okänt innehåll, inklusive Länsstyrelsen i Örebro län. Polisen har gjort bedömningen att innehållet inte utgjorde någon fara. Länsstyrelsen i Örebro län har nu öppnat sina lokaler igen och blåst faran över till personal och besökande.
 • 2023-03-27

  Det offentliga ställer krav på fossilfria transporter i sina upphandlingar

  Örebro läns alla kommuner, Region Örebro län och Länsstyrelsen i Örebro län har tillsammans beslutat att ställa krav på at...
 • 2023-03-03

  En heldag med fokus på översiktsplanering för en hållbar utveckling

  Idag bjöd Länsstyrelsen i Örebro län in till ett heldagsforum om översiktsplanens nytta och funktion för en hållbar utveck...
 • 2023-03-03

  Rösterna i ett valdistrikt i Laxå räknas om

  Länsstyrelsen ansvarar för den slutliga rösträkningen i samband med allmänna val. Efter höstens val 2022 visade det sig at...