Två stycken coronavirus

Med anledning av coronapandemin

Information om covid-19 i Örebro län och Länsstyrelsens uppdrag kopplat till coronapandemin.

KALENDER

 • 18 maj 2021 Klocka som ikon 08.00 - 10.00
  Vad ska jag skriva på etiketten? - Kurs i märkning av livsmedel Vilka märkningsregler gäller? Hur funkar Europaparlamentets
  informationsförordning? Det är mycket att hålla koll på och det är du som livsmedelproducent som bär ansvaret att det blir korrekt.

  Anmäl dig här – senast 17 maj

 • 19 maj 2021 Klocka som ikon 09.30 - 11.30
  Webbutbildning i GIS-stöd för små avlopp – maj Vid flera tillfällen i år anordnar Länsstyrelsen en webbutbildning i GIS-stödet för planering och tillsyn av små avlopp.

  Anmälningsdatum är passerat

 • 25 maj 2021 Klocka som ikon 09.00 - 12.00
  Ta bättre bilder med din mobil för landsbygdsföretagare
  – onlineföreläsning
  Är du landsbygdsföretagare och vill lära dig hur du tar bättre bilder med din mobiltelefon? I den här föreläsningen får du förutsättningarna för att marknadsföra ditt besöksföretag med fina bilder som...

  Anmäl dig här – senast 16 maj

 • 26 maj 2021 Klocka som ikon 17.00 - 18.00
  Hjälper du någon med betalningar? Anhörigbehörighet, framtidsfullmakt och medanvändaravtal.För att hjälpa någon annan med bankärenden gäller det att veta vad som gäller. Det finns mycket att tänka på och en del saker som kan förenkla ...

  Anmäl dig här – senast 25 maj

Se valborgsfirandet i efterhand

Vårens ankomst firades smittsäkert via Distansvalborg, med tal och körsång från borggården vid Örebro slott. Se sändningen i efterhand.

Fågelinfluensa

Fågelinfluensautbrottet i Sverige gör att du som har tamfåglar behöver hålla fåglarna inhägnade och utfodrade inomhus. I länet gäller skyddsnivå 2. Läs mer på Jordbruksverkets webbplats.

Samhälle

Studiematerial om vaccination mot covid-19

Studiematerialet Skydda dig själv och andra handlar om vaccinering mot covid-19. Hans Fredlund, tidigare smittskyddsläkare, ger svar på de vanligaste frågorna om vaccinationen.

Naturreservat, stjärna blå

Besöksmål

Utflyktsguide till naturreservat

Vill du veta vilka reservat som passar bäst att besöka på vintern? Eller kanske vilka reservat som är mest tillgängliga? Få tips här!

Bo och leva

Ersättning till näringsidkare för förlorade intäkter

Näringsidkare som har fått ett större omsättningstapp till följd av coronapandemin kan ansöka om ekonomiskt stöd.

NYHETER

 • 2021-05-14

  Regeringen beslutar om ändringar i begränsningsförordningen från och med 1 juni

  Den 12 maj beslutade regeringen om ändringar i den så kallade begränsningsförordningen. Beslutet träder i kraft 1 juni och innebär bland annat nya deltagarbegränsningar för exempelvis idrotts-, fritids- och kulturaktiviteter. Beslutet innebär också att rätten att meddela föreskrifter kopplat till förordningen flyttas över från länsstyrelserna till Folkhälsomyndigheten.
 • 2021-05-12

  71 stödmiljoner från Länsstyrelsen ger 370 nya äldrebostäder i länet 

  Länsstyrelsen har i dag tagit ett preliminärt beslut att fördela 71 miljoner kronor till sammanlagt 18 bygg- och anpassnin...
 • 2021-05-12

  Länsstyrelserna visar på nyttan av vårt kulturarv

  Sveriges 21 länsstyrelser har tillsammans tagit fram publikationen ”Nyttan med kulturmiljö” om landets kulturmiljöer och d...
 • 2021-05-06

  Länsstyrelsen satsar 4,5 miljoner på att bekämpa invasiva växter

  Invasiva arter måste minska. Länsstyrelsen satsar därför 4,5 miljoner på att bekämpa invasiva växter i skyddade naturområd...