Upplev länets natur och kultur

Du behöver inte åka långt för natur- och kulturupplevelser. I länet finns många besöksvärda miljöer.

KALENDER

 • 26 aug 2024 Klocka som ikon 13.00 - 17.00
  Inför betäckning Med noggranna förberedelser får du förutsättningar att lyckas med betäckningssäsongen och lamningen.

  Anmäl dig här – senast 19 augusti

 • 30 aug 2024 Klocka som ikon 09.00 - 15.00
  Integrationsforum Ett minskat mottagande, en kravbaserad integrationspolitik och center för mottagande och återvändande är numera en del av den etablerade politiken. I tider av förändring behöver vi i Örebro län samver...

  Anmäl dig här – senast 21 augusti

 • 03 sep 2024 Klocka som ikon 08.30 - 10.00
  Bryt sekretessen för att förhindra brott Digitalt frukostseminarium om möjligheten för hälso- och sjukvård och socialtjänst att bryta sekretessen i syfte att förhindra brott mot närstående.

  Anmäl dig här – senast 30 augusti

 • 05 sep 2024 Klocka som ikon 11.00 - 12.00
  Länsgemensam planering: En vecka fri från våld Länsstyrelsen bjuder in till ett andra planeringsmöte för att ge möjlighet för intresserade aktörer att samarbeta i olika aktiviteter i länet under En vecka fri från våld i november. Det första planer...

  Anmäl dig här – senast 3 september

Djur

Invasiva främmande arter

Tillsammans kan vi minska spridningen av invasiva växter och djur.

Natur och landsbygd

Stöd för restaurering av ängs- och betesmark

Vill du restaurera igenvuxna marker till ängs- eller betesmark eller tidigare hamlade lövträd i anslutning till jordbruksmark? Då finns stöd att söka.

Miljö och vatten

Vattenläget i länet

Sommaren kan innebära både torka och översvämningar. Håll koll på vattenläget där du är.

NYHETER

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss