Upplev länets natur och kultur

Du behöver inte åka långt för natur- och kulturupplevelser. I länet finns många besöksvärda miljöer.

KALENDER

 • 25 26 jun 2024 Klocka som ikon För tider, se program
  Studieresa till Borgeby fältdagar Den 25–26 juni arrangerar vi en bussresa till lantbruksmässan Borgeby fältdagar.

  Anmälningsdatum är passerat

 • 30 aug 2024 Klocka som ikon 09.00 - 15.00
  Integrationsforum Ett minskat mottagande, en kravbaserad integrationspolitik och center för mottagande och återvändande är numera en del av den etablerade politiken. I tider av förändring behöver vi i Örebro län samver...

  Anmäl dig här – senast 21 augusti

 • 03 sep 2024 Klocka som ikon 08.30 - 10.00
  Bryt sekretessen för att förhindra brott Digitalt frukostseminarium om möjligheten för hälso- och sjukvård och socialtjänst att bryta sekretessen i syfte att förhindra brott mot närstående.

  Anmäl dig här – senast 30 augusti

 • 05 sep 2024 Klocka som ikon 11.00 - 12.00
  Länsgemensam planering: En vecka fri från våld Länsstyrelsen bjuder in till ett andra planeringsmöte för att ge möjlighet för intresserade aktörer att samarbeta i olika aktiviteter i länet under En vecka fri från våld i november. Det första planer...

  Anmäl dig här – senast 3 september

Miljö och vatten

Bidrag till klimatinvesteringar

Ska din organisation investera i klimatsmarta lösningar? Sök bidrag via Klimatklivet.

Natur och landsbygd

Stöd för restaurering av ängs- och betesmark

Vill du restaurera igenvuxna marker till ängs- eller betesmark eller tidigare hamlade lövträd i anslutning till jordbruksmark? Då finns stöd att söka.

Miljö och vatten

Vattenläget i länet

Vår och sommar kan innebära både risk för översvämning och för torka. Håll koll på vattenläget där du är.

NYHETER

 • 2024-06-14

  Statsbidrag till integrationsinsatser i länet

  Länsstyrelsen har beviljat ekonomiskt stöd till olika insatser i länet som syftar till att underlätta integrationen av asylsökande, skyddsbehövande, ensamkommande barn och nyanlända.
 • 2024-06-13

  Nya kostrekommendationer för fisk från Vättern

  Röding och abborre från Vättern har förhöjda halter av miljögiftet PFAS. Därför utfärdar nu länsstyrelserna runt Vättern n...
 • 2024-06-10

  Den slutliga rösträkningen för valet till Europaparlamentet är igång

  I morse hälsade landshövding Lena Rådström Baastad rösträknarna välkomna till länsstyrelsens lokaler och nu pågår den slut...
 • 2024-06-05

  Försiktighetsmått för nytt ämne i produktionen i försvarsindustrin

  Bolaget Nammo Sweden AB i Karlskoga har, inom ramen för sitt nuvarande tillstånd, ansökt om att införa sprängämnet, MCX, i...

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss