Vårt hävdade Norrbotten

Om publikationen

Löpnummer: 1993:6

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: 0283-9636

Publiceringsår: 1993

Sidantal: 366

Publikationstyp: Strategi

Studenter om vintern på Luleå tekniska universitetsområde

Detta bevarandeprogram är den första samlade redovisningen av de områden i Norrbottens odlingslandskap som har högsta natur- och kulturmiljövärden. Programmet har många användningsområden.
Det skall utgöra en grund för samhällsplaneringen, för prövningen av tillstånd enligt olika lagar, för jordbrukarnas egna arbete med bevarandet samt som en grund för fördelning av de ekonomiska ersättningsformer som kan finnas för bevarandet.

Ett bevarandeprogram skall aldrig ses som en statisk företeelse. Norrbotten är ett stort och spännande län, inom vilket många värden finns. Behov av ytterligare kompletteringar, fördjupade dokumentationer
och kanske omvärdering finns alltid. I sina huvuddrag visar dock bevarandeprogrammet de områden med höga natur- och kulturvärden som finns i det norrbottniska odlingslandskapet.

Bevarandevärda odlingslandskap

Bland bilagorna finns urplockade bevarandevärda odlingslandskap inom respektive kommun.

Kontakt