Var finns det behov av att restaurera våtmarker i Norrbottens län?

Om publikationen

Löpnummer: 2016:6

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: 0283-9636

Publiceringsår:

Sidantal: 56

Publikationstyp: Rapport

Denna rapport är en metod- och tillämpningsbeskrivning av en GIS-analys som gjordes för att svara på frågan ”Var i länet finns behov av att restaurera våtmarker?”.

I länet finns två miljoner hektar våtmark vilket är en tredjedel av hela landets våtmarker. Stora mängder med data om naturvärden och påverkan på våtmarkerna finns. Det är så mycket data att det är svårt att få en överblick hur det ser ut i de olika delarna av länet. GIS-analysen ger en samlad bedömning om naturvärden och påverkan av våtmarkerna. Med hjälp av detta underlag kan restaureringssatsningar göras på rätt plats för att förbättra och bibehålla funktionen i länets myllrande våtmarker.

Kontakt