Våld och hedersrelaterat våld och förtryck i Norrbottens län

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 32

Publikationstyp: Rapport

Länsstyrelsen i Norrbotten och Norrbottens Kommuner samverkar i uppdragen om våld i nära relation, mäns våld mot kvinnor, prostitution och människohandel samt hedersrelaterat våld och förtryck och har gemensamt planerat kommunbesöken, genomfört dem och sammanställt materialet.

Vid kommunbesöken har Länsstyrelsen i Norrbotten och Norrbottens Kommuner bjudit
in till en heldagsträff i respektive kommun där personer med blandade yrkesroller, erfarenheter och bakgrund fått möjlighet att diskutera länets arbete med våld och med fokus på hedersrelaterat våld och förtryck. Syftet med kommunbesöken var att få en aktuell bild av hur de olika aktörerna i kommunerna arbetar med våldsärenden idag, och att informera om uppdraget kring uppstarten av ett resurscentra.

Kontakt