Uppföljning innovationsbidraget

Om publikationen

Löpnummer: 2/2016

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 0283-9636

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 38

Publikationstyp: Rapport

Text

Kontakt