Uppföljning av naturvårdsbränning i Natura 2000-området Tolikheden-Karkberget 2017

Om publikationen

Löpnummer: 2018:6

Diarienummer: 512-2196-2018

ISBN/ISSN-nr: Saknas

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 30

Publikationstyp: Rapport

omslagsbild

Naturvårdsbränningen omfattade 11,4 hektar i Natura 2000-området Tolikheden-Karkberget, som även är naturreservat, 8 kilometer sydost om Murjek. Den genomfördes av länsstyrelsens personal den 10 juni 2017, efter en kall vår med sen snösmältning. Brandområdet utgjordes av en liten tallhedsplatå med 100-300 åriga tallar, varierad inväxt av gran och enstaka björkar.

Naturvårdsbränningen genomfördes med gott resultat och personalen fick ytterligare värdefulla lärdomar om naturvårdsbränning.

Kontakt