Uppföljning av miljötillståndet i skogslandskapet baserat på Riksskogstaxeringen

Om publikationen

Löpnummer: Saknas

Diarienummer: 502-421-2015

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 482

Publikationstyp: Rapport

Denna rapport beskriver miljötillståndet i Sveriges skogslandskap med hjälp av statistik från Riksskogstaxeringen, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetet är en del av länsstyrelsernas regionala miljöövervakning som finansieras av Naturvårdsverkets medel.

I rapporten beskrivs tillstånd och trender för ett antal parametrar som är intressanta att följa långsiktigt i skogslandskapet. Uppföljning kommer framöver att genomföras vart 5:e år inom de regionala miljöövervakningsprogrammen.                         

Kontakt