Tekniska fiskvägar i Norr- och Västerbottens län

Om publikationen

Löpnummer:
17/2018
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
0283-9636
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
99
Publikationstyp:
Rapport

Länsstyrelsernas fiskeutredningsgrupp hos Länsstyrelsen i Norrbottens län, har inventerat och funktionsbedömt samtliga tekniska fiskvägar i Norr- och Västerbotten, som funnits inlagda i den nationella databasen Åtgärder i Vatten (ÅiV).

Fiskvägarna beskrivs i den här rapporten utifrån:

  • konstruktion
  • bedömd attraktionskraft för uppströms respektive nedströms vandrande fisk
  • fiskvägarnas passerbarhet för öring och lax
  • respektive för övriga mer svagsimmande arter på de platser där svagsimmande arter har bedömts kunna passera före anläggning av damm.

Rapporten har tagits fram på uppdrag av Havs- och Vattenmyndigheten (HaV).

Kontakt