Strategi för samverkan vid samhällsstörningar i Norrbottens län

Om publikationen

Löpnummer: 2016:4

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: 0283-9636

Publiceringsår:

Sidantal: 18

Publikationstyp: Rapport

Denna strategi för samverkan vid samhällsstörningar i Norrbottens län1 beskriver länets former för samordning och inriktning vid en händelse. Samverkan i länet kan beskrivas som ett verktyg för att på effektivare sätt hantera samhällsstörningar som påverkar Norrbottens län. Som en del av ansvarsprincipen har också regeringen i propositionen Stärkt krisberedskap – för säkerhets skull valt att förtydliga myndigheters ansvar att initiera och bedriva sektorövergripande samverkan.

Strategin beskriver även Regionala rådet för krisberedskap och skydd mot olyckors roll. Regionala rådet är ett samverkans- och samordningsforum med syfte att framföra information, utveckla former för samordning och inriktning samt erfarenhetsåterföring.

Kontakt