Strategi för kriskommunikation vid samhällsstörningar i Norrbottens län

Om publikationen

Löpnummer: 2016:3

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: 0283-9636

Publiceringsår:

Sidantal: 18

Publikationstyp: Rapport

Denna strategi för kriskommunikation vid samhällsstörningar beskriver länets former för samordning av kriskommunikation och information vid en händelse.

Strategin beskriver även kriskommunikationsnätverkets roll. Kriskommunikationsnätverket är ett forum för samverkan mellan aktörernas kommunikatörer.

Strategin för kriskommunikation vid samhällsstörningar är en av länets två strategier för samverkan och är en tillämpning av den överenskommelse om samverkan som förankrats och undertecknats av organisationerna i Regionala rådet/kriskommunikationsnätverket och länets kommuner.

Kontakt