Strategi för jämställdhet i Norrbotten 2018-2023

Om publikationen

Löpnummer:
2018-1
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
Saknas
Publiceringsår:
Inget värde angivet
Sidantal:
48
Publikationstyp:
Rapport

LÄNSSTYRELSEN I NORRBOTTEN fick under år 2017 i regeringsuppdrag att ta fram en strategi för arbetet med jämställdhetsintegrering i länet. Syftet med uppdraget är att följa upp utvecklingen av de nationella jämställdhetspolitiska målen i Norrbotten, främja ett förverkligande av målen regionalt samt att öka samverkan mellan olika strategiska aktörer. Länsstyrelsen har även ett uppdrag att arbeta utifrån målsättningarna i den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor och ska ta fram regionala strategier och handlingsplaner. I Norrbotten har vi valt att göra en sammanhållande jämställdhetsstrategi.

Jämställdhetsdelegationen och Länsgruppen för kvinnofrid har haft en betydande roll i framtagande, förankring och beslut av prioriterade delmål. Samtliga aktörer spelar en viktig roll för att förverkliga de jämställdhetspolitiska målen och uppnå målet om ett jämställt Norrbotten. Ledamöterna ställer sig bakom strategin, dess prioriteringar och målsättningar om ett jämställt Norrbotten. Varje organisation ansvarar dock för sitt eget jämställdhetsarbete och äger rätten att själv bestämma hur detta ska genomföras. Men tillsammans, genom samverkan i länet och ett tydliggörande av strategiska prioriteringar för länet, kan aktörerna bidra till ett mer jämställt län.

Kontakt