Strategi för fördelning av kulturmiljöstöd i Norrbottens län

Om publikationen

Löpnummer: 2/2020

Diarienummer: 439-2561-2020

ISBN/ISSN-nr: 0283-9636

Publiceringsår: 2020

Sidantal: 14

Publikationstyp: Strategi

Bidragsstrategin är Länsstyrelsen i Norrbottens tolkning av regelverk, mål och visioner för hur vi ska arbeta med stödet. Strategin ska vara vägledande för Länsstyrelsens medelsfördelning i Norrbotten och omfattar en tidsperiod om minst fem år. Strategin är beslutad Länsstyrelsen i Norrbotten, enheten för samhällsplanering och kulturmiljö 2020-02-25.

Kontakt