Stabila organiska miljögifter och tungmetaller i gädda från Piteå skärgård

Om publikationen

Löpnummer: 1993:17

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 0283-9636

Publiceringsår: 1993

Sidantal: 23

Publikationstyp: Rapport

Under Bottniska viken året 1991 undersöktes Bottenvikens sediment med avseende på en rad olika miljögifter. I undersökningen påvisades den högsta halten av det organiska miljögiftet PCB på en lokal i Piteå. Detta resultat aktualiserade en äldre undersökning från 1970-talet som visade att Piteå var ett av de områden i Östersjön som hade den högsta PCB-halten i gädda.

Kontakt