Snö i framtida klimat. Rapport för våra sju nordligaste län.

Om publikationen

Löpnummer: 1/2021

Diarienummer: 13308-2019

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2021

Sidantal: 24

Publikationstyp: Rapport

Omslag dekorbild

Rapporten handlar om hur snöhållandena i norra Sverige kan utvecklas i framtiden när de påverkas av klimatförändringar.

Rapporten är utförd av SMHI på uppdrag av länsstyrelserna i de sju nordligaste länen, dvs Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands, Jämtlands, Dalarnas, Gävleborgs och Värmlands län.

Författare SMHI: Håkan Persson, Anna Johnell, Elin Sjökvist och Joel Dahné

Kontakt