Småsvalting i Rånefjärden 2000-2015

Om publikationen

Löpnummer: 2017:3

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: 0283-9636

Publiceringsår:

Sidantal: 26

Publikationstyp: Rapport

Ekologen Peter Erixon gjorde sina första fynd av småsvalting i Rånefjärden, sydväst om Jämtöavan, 2003 och därefter har han följt de olika småsvaltingbestånden som finns i området. I rapporten har Peter sammanställt främst sitt eget inventeringsdata, som innehåller uppgifter om 11 olika bestånd.

Småsvalting är en vattenlevande växt som är endemisk för Östersjöområdet. Arten finns i Finska viken, Mälaren och även i Bottenviken. Denna rapport behandlar Rånefjärdens lokaler som ligger i närheten av Jämtöavan. Syftet med rapporten är att sammanställa data från inventeringar gjorda under åren 2000-2015 på de 11 kända lokalerna i Rånefjärden.

Kontakt