Småsvalting i Haparanda skärgård 2017 - inventering

Om publikationen

Löpnummer: 2018-3

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: 0283-9636

Publiceringsår:

Sidantal: 35

Publikationstyp: Rapport

omslagsbild

Inventering av småsvalting i bottenvegetation i åtta grunda vikar på Sandskär och Seskar-Furö.

År 2017 utförde Sveriges Vattenekologer AB tillsammans med Svensk ekologikonsult AB en inventering av småsvalting på uppdrag av Länsstyrelsen i Norrbotten.

Totalt inventerades småsvalting i åtta vikar fördelade på öarna Sandskär och Seskar-Furö i Haparanda skärgård. Småsvalting eftersöktes i hela vikarna med hjälp av snorkling och/eller vattenkikare. Dessutom inventerades bottenvegetationen utmed en transekt i fem av vikarna.

Kontakt