Småsvalting Alisma wahlenbergii En redovisning av inventeringar i Luleå, Råneå och Kalix skärgårdar samt av provrutor i Jämtöavan år 2006

Om publikationen

Löpnummer: 2007:2

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2007

Sidantal: 35

Publikationstyp: Rapport

Omslagsbild för rapport om inventering av småsvaltning 2006

Småsvalting är en sällsynt vattenväxt i Bottenviken och förekommer främst på grunda sandiga bottnar i brackvatten.

Rapporten är en redovisning av genomförda inventeringar i Luleå, Råneå och Kalix skärgårdar samt av provrutor i Jämtöavan år 2006. Den gjordes av Föreningen Norrbottens Flora på uppdrag av Länsstyrelsen

Kontakt