Skogsbranden i Muddus nationalpark år 2006 - ekologiska effekter och naturvård

Om publikationen

Löpnummer: 2013 : 12

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 0283-9636

Publiceringsår: 2013

Sidantal: 124

Publikationstyp: Rapport

En augustidag år 2006 antände ett blixtnedslag tallskogarna i södra Muddus. Sex dagar och 300 hektar senare släcktes branden av Räddningstjänsten. Muddus nationalpark är ett brandpräglat landskap och ska bevaras som ett skogs- och myrlandskap i sitt naturliga tillstånd.

För att förbättra kunskap och beslutsunderlag om förvaltningen av Muddus, tog Länsstyrelsen initiativet till ett antal studier av brandens effekter på ekosystemet. De inleddes år 2007 och utfördes av forskare på Luleå tekniska universitet och Sveriges lantbruksuniversitet. I denna rapport sammanfattas vad som hittills framkommit och att med det som grund bidra till slutsatser om fortsatt dokumentation och förvaltning.

Kontakt