Skippa bottenfärg i Bottenviken

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 4

Publikationstyp: Broschyr/folder

Folder Skippa bottenfärg i Bottenviken

I våra vatten finns inget som växer fast på
båtbottnar. Därför behöver du som har båt i
Bottenviken inte skyddsmåla.

Båtbottenfärger som är tillåtna för de södra delarna av
Östersjön och Västkusten innehåller biocider, giftiga ämnen som ska hindra organismer att fästa på båtbottnar. Forskare menar att dessa färger kan orsaka försämrad tillväxt, reproduktionsförmåga och motståndskraft mot sjukdomar hos växter och djur.

Kontakt