Regionalisering av klimat- och energimål

Om publikationen

Löpnummer: 16/2018

Diarienummer: 400-18

ISBN/ISSN-nr: 0283-9636

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 56

Publikationstyp: Rapport

Mostphotos Omslag regionalisering av klimat . och energimål

Under 2017 fattade Sveriges riksdag beslut om ett klimatpolitiskt ramverk, som består av nya klimatmål, en klimatlag och ett klimatpolitiskt mål. När länsstyrelserna fick uppdraget att revidera sina regionala energi- och klimatstrategier såg man att det i arbetet skulle vara lättare att föra en dialog för bred förankring ifall man har kunskap om vad de nationella målen innebär regionalt. Länsstyrelsen i Norrbotten gav därför Sweco i uppdrag att regionalisera de nationella klimat- och energimålen samt ange indikativa regionala mål med utgångspunkt i regionala förutsättningar för varje enskilt län. De regionala målen skulle ha en liknande utformning som de nationella och utformningen anpassas så att de kan följas upp utifrån regional statistik. Utgångspunkten för regionaliseringen var Naturvårdsverkets scenario över hur olika sektorer ska minska sina utsläpp fram till 2045. Hänsyn har även tagits till den historiska utvecklingen för länen under perioden 1990–2015. Resultatet blev en beräkningsmodell där respektive län kan beräkna sina utsläpp utifrån olika parametrar, samt denna rapport där ett huvudscenario presenteras.


Kontakt