Regional samverkan för en koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer

Om publikationen

Löpnummer: 19/2018

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 0283-9636

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 17

Publikationstyp: Rapport

I 2016 års regleringsbrev fick länsstyrelserna ett uppdrag att redovisa hur vi bidrog till genomförandet av de regionala strukturfondsprogrammen 2014-2020. Redovisningen skulle inkludera samarbete avseende insatser inom insatsområdet ”Stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer” och övrigt arbete med de regionala klimat- och energistrategierna. Detta är ett uppdrag som kvarstod 2017. Det betyder att länsstyrelserna inom ramen för sina utvecklings- och tillväxtuppdrag ska stödja genomförandet av strukturfondsprogrammen 2014-2020 med särskilt fokus på projekt som är kopplade till energi, klimat och tillväxt.

Som ett steg i detta beslutade länsstyrelsernas klimat- och energisamordnarnätverk, LEKS, att genomföra ett projekt som stöttade samverkan mellan aktörerna. Resultaten från projektet presenteras och diskuteras i denna rapport. Text

Kontakt