Regional handlingsplan för integration och tillväxt

Om publikationen

Löpnummer: 2015-19

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 0283-9636

Publiceringsår: 2015

Sidantal: 24

Publikationstyp: Rapport

Handlingsplanen för integration och tillväxt lägger fokus på integration ur ett tillväxtperspektiv, det vill säga alla människors förmåga att bidra till Norrbottens utveckling genom att tillvarata möjligheter till arbete eller egenföretagande.

Målgruppen är nyanlända som befinner sig i etablering, övriga nyanlända samt asylsökande i Norrbottens län. Det är viktigt betona att målgruppen är heterogen avseende olika behov och när i etableringsfasen som aktiviteterna bör läggas. Detta har beaktats i HIT.

Med den snabba och dramatiska utveckling inom flyktingmottagandet som vi i länet upplever är syftet med HIT avslutningsvis också att bidra till behovet av regional samordning och att synliggöra insatser och möjliga synergier mellan aktörer på olika nivåer i samhället. Integration kan bara lösas gemensamt.

Denna rapport uppdaterades 2017-03-06 gällande tabellen på sida 8.

Kontakt