Regional handlingsplan för anpassning till förändrat klimat

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer: 4434-2020

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2020

Sidantal: 53

Publikationstyp: Rapport

Regional handlingsplan klimat publikation

Enligt Förordning (2018:1428) om myndigheters klimatanpassningsarbete ska de i förordningen angivna nationella myndigheterna och därtill alla länsstyrelser inom sitt ansvarsområde och inom ramen för sina uppdrag, initiera, stödja och utvärdera arbetet med klimatanpassning.

Förordningen föreskriver också att myndigheterna ska upprätta en handlingsplan för sitt klimatanpassningsarbete och att denna ska innehålla klimat- och sårbarhetsanalyser avseende klimatförändringens påverkan på myndighetens verksamhet, samt att handlingsplanen ska innehålla myndighetsmål för arbetet.

Detta dokument utgör handlingsplan för anpassning till förändrat klimat för Länsstyrelsen i Norrbottens län, i enlighet med vad som föreskrivs i förordningen.

Kontakt