Program för regional miljöövervakning Norrbottens län 2021-2026

Om publikationen

Löpnummer: 7/2020

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2020

Sidantal: 192

Publikationstyp: Rapport

Den regionala miljöövervakningen som Länsstyrelsen i Norrbotten ansvarar över ska ge en översiktlig bild av miljötillståndet i länet. Miljöövervakningen ska även komplettera den nationella miljöövervakningen som Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för.

För att den statligt finansierade regionala miljöövervakningen ska kunna bli effektiv, samordnad och långsiktig tas det vart sjätte år fram ett program som visar på vilka insatser som planeras de kommande sex åren. Det här regionala miljöövervakningsprogrammet gäller för perioden 2021-2026.

Kontakt