Program för regional miljöövervakning i Norrbotten län 2015-2020

Om publikationen

Löpnummer: 2014:9

Diarienummer: 502-6080-2014

ISBN/ISSN-nr: 0283-9636

Publiceringsår: 2014

Sidantal: 204

Publikationstyp: Rapport

Omslagsbild för Program för regional miljöövervakning i Norrbottens län 2015-2020_9-2014

Miljöövervakning omfattar långsiktiga och återkommande studier, där tillstånd, trender, effekter och processer i den yttre miljön följs. Miljöövervakningen ska ge en samlad information om miljötillståndet och
effekter som är av betydelse för en miljömässig och ekologiskt hållbar utveckling.


Länsstyrelsen ansvarar för den regionala miljöövervakningen i länet, medan Naturvårdsverket
tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för samordning och miljöövervakning på
nationell nivå. Den regionala miljöövervakningen revideras vart 6:e år, varvid ett nytt länsprogram för den kommande 6-årsperioden tas fram.

Ett regionalt miljöövervakningsprogram för Norrbottens län för perioden 2015-2020 redovisas i rapporten. Programmet har utformats enligt riktlinjer från Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten. Övervakningen är uppdelad i tio programområden.

Kontakt