Planeringsunderlag för brukningsvärd jordbruksmark i Norrbotten

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 54

Publikationstyp: Strategi

Röd traktor som kör på åkerjord på våren.

Foto: Hulda Wirsén

Under 2018 har Länsstyrelsen genomfört projektet ”Planeringsunderlag brukningsvärd jordbruksmark”. Det har resulterat i denna rapport som ger en vägledning i hur värdering av jordbruksmark kan göras i ett planeringsskede. Syftet är att skapa mer enhetlig syn på vad som utgör brukningsvärd jordbruksmark och vilka faktorer man bör ta hänsyn till om jordbruksmark måste tas i anspråk vid exploatering.

Rapporten innehåller även en kartläggning över den brukningsvärda jordbruksmarken i länet och en beskrivning av vilka förutsättningar som finns för livsmedelsproduktion i länets olika kommuner. Som helhet redovisar rapporten flera argument för att jordbruksmark bör skyddas från exploatering.


Kontakt