Planeringsunderlag för brukningsvärd jordbruksmark i Norrbotten

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår:

Sidantal:

Publikationstyp: Strategi

Röd traktor som kör på åkerjord på våren.

Foto: Hulda Wirsén

Under 2018 har Länsstyrelsen genomfört projektet ”Planeringsunderlag brukningsvärd jordbruksmark”. Det har resulterat i denna rapport som ger en vägledning i hur värdering av jordbruksmark kan göras i ett planeringsskede. Syftet är att skapa mer enhetlig syn på vad som utgör brukningsvärd jordbruksmark och vilka faktorer man bör ta hänsyn till om jordbruksmark måste tas i anspråk vid exploatering.

Rapporten innehåller även en kartläggning över den brukningsvärda jordbruksmarken i länet och en beskrivning av vilka förutsättningar som finns för livsmedelsproduktion i länets olika kommuner. Som helhet redovisar rapporten flera argument för att jordbruksmark bör skyddas från exploatering.


Beställ publikation

Denna publikation går att beställa i pdf-format, men den finns inte längre att ladda ner från vår webbplats.

Fyll i formuläret så skickar vi den till din e-postadress. Kontrollera även att du fått en bekräftelse på din beställning.

Du får också gärna ange ett telefonnummer i fall vi behöver kontakta dig.

Antal * (obligatorisk)
Välj antal varor
Vara Antal Pris
(0 kr/st)
Totalt: 0 kr
Kontakt