Plan för infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel i Norrbotten

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: ISSN 0283-9636

Publiceringsår: 2020

Sidantal: 44

Publikationstyp: Planeringsunderlag

Kvinna tankar elbil

Planen innehåller vägledning och rekommendationer som kan användas som strategiskt underlag för att främja och samordna en ändamålsenlig utbyggnad av infrastruktur för icke fossila drivmedel i Norrbottens län. Den visar på vilka åtgärder som behövs så att omställningen till elfordon och förnybara drivmedel påskyndas. Denna plan utgör även en fördjupning av fokusområdet Fossilfria transporter i klimat- och energistrategin för Norrbotten.

Kontakt

Sophie Forsberg Johansson

Klimat- och energisamordnare