Pilotprojekt Luleälven, 2015-2017

Om publikationen

Löpnummer: 4/2019

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 0283-9636

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 340

Publikationstyp: Rapport

Inom sitt arbete med regeringsuppdraget ”Dialog vattenkraft” pekade Havs- och vattenmyndigeten (HaV) ut fyra pilotälvar. De representerade olika kategorier i ”Strategi för åtgärder i vattenkraften” (Havs- och vattenmyndigheten, 2014) som HaV tagit fram tillsammans med Energimyndigheten. Luleälven pekades ut som pilotälv som exempel i grupp 1 vilket är den klass med högst energivärde.

Det gemensamma syftet är att ta titta på alternativ som kan vara aktuella som underlag för att prioritera bland åtgärder.

Kontakt