Pieljekaise nationalpark

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2020

Sidantal: 8

Publikationstyp: Broschyr/folder

Folder om en av Norrbottens fantastiska nationalparker - Pieljekaise. Här finns information om nationalparkens natur- och kulturvärden och vilka regler som gäller. Foldern innehåller också en översiktlig karta och turtips. Den finns att ladda ner som pdf.

Kontakt