På snö

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 0283-9636

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 24

Publikationstyp: Broschyr/folder

Snöskoterinformation med kartor över regleringsområden och leder.

Norrbottens län – vilken härlig region med mer än halva året snötäckt! Nu öppnas naturen för oss vinterälskare på skidor, snöskoter eller med hundspann. Den här broschyren handlar om skoterkörning i Norrbotten och hur denna är reglerad.

Du som skoterförare har stora friheter men också många skyldigheter. Här hittar du även kartor på de områden där skotertrafik är reglerad. I regleringsområdena får man bara köra skoter på särskilda skoterleder om sådana finns.

Här finns också goda tips och råd till dig som skoterförare, för att din skotertur ska både vara säker för dig själv och så lite störande som möjligt för djur och människor i skog och mark.

 

Kontakt